Zrestrukturyzowana Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu

W ostatnich dniach ukonstytuowały się nowe władze Krajowej Rady Gastronomii
i Cateringu. Sięgając do bogatej tradycji polskiej gastronomii oraz widząc konieczność skupienia branży gastronomicznej w obronie własnych interesów, kreowania planów działań i trendów na przyszłość, ukonstytuowano nowe władze Rady.

Przewodniczącym Rady został Hieronim Jurga właściciel grupy ABC Kuchni skupiającej: dwie restauracje 3kolory, firmę cateringową ABC Kuchni, a także projekty gastronomiczne Kolekcja smaków oraz JOY Natural Ice Cream. Funcje Prezesa Zarządu powierzono Juliuszowi Podolskiemu osobie związanej z branżą gastronomiczną od wielu lat, dziennikarzowi i publicyście kulinarnemu działającego m.in. w ramach Poznańskiego Klubu Biesiadników

Zgodnie uznano, że KRGiC w swoich działaniach będzie skupiała się przede wszystkim na promocji polskich produktów za pośrednictwem polskiej gastronomii
i cateringu. Do najważniejszych zadań Rady należeć będzie: opracowywanie opinii w zakresie spraw gospodarczych dotyczących m.in. występowania do władz ustawodawczych i wykonawczych w sprawach gastronomii; reprezentowanie wspólnych interesów i problemów branży na terenie Polski i po za jej granicami oraz współpraca z organizacjami pokrewnymi innych państw; opracowywanie, przyjmowanie i wprowadzanie w życie wszelkich działań mogących przyczynić się do rozwoju polskiej gastronomii i cateringu; przygotowanie szkoleń dedykowanych dla pracowników firm związanych z branżą, współpraca z organizacjami zagranicznymi w zakresie wykorzystania i upowszechniania wiedzy z obszaru działania Rady.

KRGiC będzie dążyć do pełnienia roli organu opiniotwórczego dla administracji tj: ministerstw, organów kontrolnych i innych agend rządowych.

Rada działa przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów Techników Przemysłu Spożywczego, a organem prasowym jest „Przegląd Gastronomiczny” najstarsze pismo branżowe liczące 72 lata.

Pierwsze działania Rady miały miejsce już pod koniec września. Podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu była patronem Sceny Smaku, którą zorganizowano wspólnie z Ogólnopolskim Cechem Rzeźników, Wędliniarzy, Kucharzy pod hasłem 3 razy W: Wielkopolscy kucharze, Wielkopolskie gotowanie, Wielkopolska biała!.

Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu uczestniczyła również w Kulinarnym Pucharze Polski.