XXVII Sesja Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej „Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość”

Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXVII Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej „Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość” Xth International Session of Young Scientific Staff „Food Science Development. Sustainable Future”. Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w terminie 11-12 maja 2023 r. w Warszawie
Organizator:
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ) – Oddział Warszawski
Współorganizatorzy:
Instytut Nauk o Żywności SGGW
Sekcja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
pod patronatem
Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego
_____________________________________________________________________________________
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
10.05.2023 r._
Spotkanie integracyjne / Team building
11.02.2023 r. POLISH DAY
Uroczyste powitanie Uczestników + Otwarcie Sesji
Wykłady Plenarne
Sesja Referatowa
Warsztaty Centrum Żywności i Żywienia
Uroczysta kolacja / Gala Dinner
12.05.2023 r. ENGLISH DAY
Plenary Lectures
Oral Session
E-poster Session
Awards and closing ceremony
____________________________________________________________________________________
TERMINY
10.03.2023 r. – zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz dostępny na stronie https://forms.gle/SFccV3JHFBiWkfpp6
10.03.2023 r. – nadsyłanie streszczeń
30.03.2023 r. – termin wniesienia opłaty konferencyjnej
Więcej szczegółów na stronie internetowej smkn2023.pl
OPŁATY:
600 zł dla członków PTTŻ/650 zł dla pozostałych uczestników
Opłata obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, koszty wyżywienia i imprez towarzyszących (nie obejmuje kosztu noclegów)
WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO: PEKAO SA 13 1240 1109 1111 0010 4061 9939
OW PTTŻ, Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
W tytule wpłaty prosimy wpisać: SMKN oraz imię i nazwisko uczestnika
_____________________________________________________________________________________
KONTAKT
e-mail: smkn2023@sggw.edu.pl
STRONA INTERNETOWA: http://www.smkn2023.pl
_____________________________________________________________________________________
Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DNK/SP/549801/2022 w ramach środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach programu „Doskonała Nauka”. Nazwa projektu „XXVII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej”.
smkn2023.pl