Wymagania normatywne dla mąki – 2

Fot. Szkoła Artystyczna Wiesław Kucia

Obecnie, gdy normy są do dobrowolnego stosowania, każdy użytkownik mąki, w tym przede wszystkim piekarz, może sam zdefiniować jakoś zamawianej mąki we własnym dokumencie typu „wymagania producenta” lub skorzystać z oferty przygotowanej przez producenta mąki, w której podana jest specyfikacja jakościowa mąki przeznaczonej do określonego rodzaju wypieku, czy nawet określonego produktu.

W specyfikacjach jakościowych można stosować inne niż w PN wyróżniki jakościowe, a w przypadku wyróżników uwzględnionych w tej normie – inny poziom ich wymagań.

 Warsztaty dla piekarzy: chleb, pasja i ewolucja. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”. Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

W ramach bieżącego projektu, w wątku „Wiedzy nigdy za wiele…” prezentujemy m.in. fragmenty i skróty z materiałów warsztatowych, które otrzyma każdy uczestnik projektu. Powyższe opracowanie jest autorstwa pani mgr inż. Jadwigi Rothkaehl, emerytowanej pracownicy Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa w Warszawie.