Wyjazd szkoleniowy do Bydgoszczy

Wielkopolski Oddział SITSpoż realizując plan pracy zorganizował w dniu 11 października 2018 r. wyjazd szkoleniowy, którego celem była wizyta w firmie AKO S.A. w Bydgoszczy oraz wymiana doświadczeń w pracy Oddziałów SITSpoż z Poznania i Bydgoszczy. Uczestnikami autokarowego wyjazdu byli rzeczoznawcy poznańskiej Grupy Terenowej Rzeczoznawców SITSpoż oraz zarząd i członkowie Wielkopolskiego Oddziału SITSpoż, łącznie 21 osób.


Pobyt w Kujawsko-Pomorskim Oddziale SITSpoż kierowanym przez przewodniczącego kol. Tadeusza Frąckowiaka rozpoczął się w Szubinie od powitania nas osobiście przez przewodniczącego Oddziału SITSpoż oraz pana mgr inż. Jana Maciubę – prezesa Zarządu Firmy AKO S.A. Prezes firmy AKO S.A. towarzyszył nam cały czas i ze swadą przedstawiał działalność produkcyjną i handlową firmy, walkę o pozyskanie środków na nowe inwestycje, także z Unii Europejskiej. Firma AKO S.A. jest wiodącym producentem dodatków technologicznych i mieszanek piekarskich oraz koncentratów ciastkarskich, cukierniczych i kulinarnych, koncentratów lodów. Rozpoczęła działalność w 1991 r. na bazie bydgoskiego oddziału Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego, od 1997 roku działała jako Centrum Obsługi Piekarstwa AKO S.A., a obecnie działa pod skróconą nazwą AKO Spółka Akcyjna.
W Szubinie, gdzie mieści się zakład produkcyjny firmy zapoznaliśmy się z technologią i wyposażeniem linii do produkcji bułki tartej i panierek. W Bydgoszczy, w głównej siedzibie firmy zwiedziliśmy dział produkcji koncentratów piekarskich i cukierniczych. Wszystkie sukcesy firma zawdzięcza fachowej i oddanej załodze.
Na spotkaniu z zarządem firmy AKO S.A., połączonym z degustacją lodów i wypieków z własnej produkcji, wysłuchaliśmy bardzo ciekawych informacji przekazanych przez prezesa firmy, głównego technologa oraz szefa działu marketingu. Zademonstrowano nam działalność sali kompetencyjnej, w której firma przygotowuje w skali półtechnicznej nowe asortymenty swych wyrobów. Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Oddziału SITSpoż podzielił się doświadczeniami w pracy Oddziału w Bydgoszczy. Przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału SITSpoż kol. Józef Gładkowski odwzajemnił się gratulując firmie AKO sukcesów w działalności na rynku krajowym i zagranicznym. Gratulował również uzyskania przez firmę licznych certyfikatów potwierdzających doskonałą jakość wytwarzanych produktów i umożliwiających rozwijanie eksportu produktów.
Po wspólnym obiedzie zwiedziliśmy techniczne zaplecze bydgoskiej Opery Nova, po której oprowadzał nas osobiście kierownik Działu Promocji i Obsługi Widzów. Dzięki wspaniałemu przewodnictwu kol. Tadeusza Frąckowiaka zobaczyliśmy piękną Bydgoszcz łącznie z katedrą oraz degustowaliśmy piwo w atrakcyjnej pijalni.
W imieniu uczestników wyjazdu przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału SITSpoż i sekretarz Zarządu wysłali do prezesa firmy AKO S.A. oraz do przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału SITSpoż serdeczne podziękowania za zorganizowanie i towarzyszenie nam podczas pobytu szkoleniowego w Bydgoszczy.