Wielkanocne Wypieki Polska Tradycja. Program Telewizyjny.

Rozmowy o chlebie odbywają się codziennie w polskich domach, kiedy zasiadamy do śniadania czy kolacji.

Kiedy idziemy do sklepu wybieramy z półek taki bochenek, który najbardziej przyciąga nasz wzrok lub też najbardziej kusi żołądek. Produkt tak codzienny, tak zwyczajny, funkcjonuje jako powszedni, a jednak w przededniu Świąt Wielkiejnocy w TVP3 postanowiono rozmawiać z ekspertami właśnie o chlebie. W studiu zgromadzili się zaproszeni gości, którzy przez kilkadziesiąt minut rozważali nad wymiarem chleba jako produktu spożywczego, jako obiektu kulturowo- symbolicznego, z jakże ważnym wymiarem religijnym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele każdej ze sfer bytowania chleba. O znaczeniu żywieniowym mówiła Katarzyna Mojzykiewicz z Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, ważną rolę technologii podkreślał Piotr Kortylewski – piekarz, inżynier technologii, członek Rady Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. O znaczeniu religijnym, także symbolicznym dowiedzieliśmy się od księdza Tadeusza Magasa, kapelana cukierników i piekarzy w Poznaniu, zaś rys historyczny nakreśliła Karolina Echaust antropolożka kultury z Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie oraz prof. Wiesław Ratajczak historyk literatury z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rolę i miejsce pieczywa w polskim przemyśle spożywczym przedstawił Bronisław Wesołowski, prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego w Warszawie, zaś o problemach w kształceniu młodych fachowców w zawodzie piekarza wypowiadała się Krystyna Jarosz, dyrektor Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie.

Podczas rozmowy wspomniano, że chleb jako produkt spożywczy znany jest już od 12 tys. lat, kiedy to jako placki z ogniska sycił biesiadników.

Świadomość roli odżywczej pieczywa powstawała przez długie lata, aż do czasów kiedy zaczęto różnicować chleb codzienny, najczęściej z mąki ciemnej, i chleb świąteczny wypiekany z mąki jasnej. Szczególnie chleby wielkanocne stanowiły ukoronowanie kunsztu piekarskiego. Tak też jest do dnia dzisiejszego, co potwierdziły wspaniałe wypieki znajdujące się na pięknie zaaranżowanym stole w studiu podczas emisji programu. Aby w pełni zaspokoić ciekawość widzów na temat chleba podczas programu wypowiedzi gości ilustrowano relacjami z piekarni Piotra Koperskiego w Poznaniu, gdzie Monika Koperska w wielkim szacunkiem opowiadała o pracy piekarzy, o staranności z jaką analizują potrzeby klientów i wdrażają rzemieślnicze, tradycyjne technologie, tak na pieczywo chlebowe jak i na ciasta. Ciekawym kierunkiem, obecnie bardzo popularyzowanym, jest wypiekanie własnego pieczywa przez lokale gastronomiczne, co potwierdził szef kuchni Krzysztof Wilkowski oraz Magdalena Marek z firmy gastronomicznej ABC członka Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu.

Poprzedni
Następny

Wszystkie te działania są podejmowane po to, aby pieczywo służyło zdrowiu i zadowoleniu konsumentów, gdyż jak zauważono podczas dyskusji w Polsce dramatycznie spadło jego spożycie.

Jednak okres wielkanocny to przede wszystkim czas przeżywania duchowego, także czas symboliki religijnej. Tu z ogromnym szacunkiem do chleba i piekarzy o tejże roli nadzwyczaj ciekawie wypowiadał się ksiądz kapelan Tadeusz Magas. Co bardzo ważne wyjaśnił, dlaczego to właśnie chleb stał się symbolem religii, symbolem bliskości Chrystusa na co dzień dla każdego z nas. Nie ma bowiem drugiego tak powszedniego, a zarazem tak doskonałego produktu jak chleb. To skłania nas do głębszej refleksji nad ogromną pracą człowieka, symbolicznie od zasianego ziarna do rezultatu wieńczącego dzieło- chleba. To produkt towarzyszący nam na co dzień, przez całe życie, dlatego też został wybrany jako ciało Chrystusa.

Wszyscy uczestnicy podkreślali ogromne znaczenie chleba tak w wymiarze codziennym, jak i symbolicznym.

Jednak w opinii dyrektor szkoły rzemieślniczej powiało zatroskaniem, brak uczniów chętnych zdobywać wiedzę piekarską nie rysuje przyszłości chleba zbyt optymistycznie. Nie wszystko bowiem w piekarni można wykonać wyłącznie maszynowo, są czynności wymagające wiedzy oraz tzw. wyczucia fachowego. Doświadczony, dobrze przygotowany piekarz to cenny pracownik, zarówno w dużej przemysłowej jak i rzemieślniczej piekarni. Młodzież ocenia jednak ten zawód jako mało atrakcyjny i trudny.

Na zakończenie spotkania zaprezentowano przepiękną pozycję albumową „Malarska opowieść o polskim chlebie”, która wspaniale oddaje piękno i symbolikę chleba oraz pracy piekarzy. Te materiały, zgromadzone i opracowane przez panie Elżbietę Staszewską i Mieczysławę Janik, budzą podziw i refleksję jednocześnie. Przedstawiono i rozdano osobom uczestniczącym ulotkę nt. tradycji wielkanocnych wypieków. Ulotka jest wkładką do czasopisma:

ZOBACZ ULOTKĘ

Obydwie wymienione wyżej pozycje oraz nagranie całości programu telewizyjnego sfinansowane zostały ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.