Wspieramy polską gospodarkę i rolnictwo!

Znak „Produkt polski” zaświadcza, że dany wyrób został wytworzony w Polsce z użyciem polskich surowców.

Młodzi piekarze podczas „Warsztatów dla piekarzy: Początek to tradycja” sprawdzą, czy rzeczywiście upiekli produkty polskie.

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe z niezbędnymi informacjami. Dla innych zainteresowanych podajemy źródło przepisów: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz.U. 2016 poz. 2007.

Produkt polski – kupuję!

Warsztaty dla piekarzy: początek to tradycja”. Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.