IFS Logistics

OPIS I CEL SZKOLENIA

IFS Logistics jest międzynarodowym standardem dla transportu, magazynowania, rozładunku/załadunku itp. Dotyczy wszystkich rodzajów transportu: dostawy drogą lądową, koleją, statkiem lub samolotem; produkty zamrożone/schłodzone lub produkty stabilne w temperaturze otoczenia (różne stany skupienia: ciecz, ciało stałe lub gaz).
IFS Logistics ma na celu zapewnić porównywalność i przejrzystość w całym łańcuchu dostaw oraz zredukować koszty i czas zarówno dla dostawców, jak i sprzedawców detalicznych. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z wymaganiami IFS Logistics oraz IFS Logistics v2.3, zdobędą szeroką wiedze na temat systemu certyfikowania, dokumentacji audytowej oraz najważniejsze dowiedzą się jak wprowadzić i poprawnie zinterpretować wymagania standardu.
Otrzymanie certyfikatu wiąże się z wieloma korzyściami mającymi na celu poprawę funkcjonowania firmy. Skróci to poświęcony czas na sprawdzanie dostawców i zmniejszy potrzeby kontroli klientów. Spowoduje to wzrost zaufania kontrahentów i jednostek kontrolujących. Poprawi reputacje firmy jako dostawcy wysokiej jakości i bezpiecznych produktów.

GRUPA DOCELOWA

Na szkolenie zapraszamy pracowników, właścicieli i menadżerów firm transportowych i magazynowych oraz osoby, które są zainteresowane tematyką szkolenia. Szkolenie jest zarówno dla małych firm jak i dla dużych przedsiębiorstw, w środowiskach zarządzających zarówno produktami spożywczymi, jak i niespożywczymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Informacje generalne o IFS Logistics
 • Zapoznanie się ze strukturą dokumentacji programu
 • Procedury audytowe
 • Zapoznanie się z wymaganiami IFS Logistics oraz IFS Logistics v2.3
 • Magazynowanie, transport, operacje logistyczne, rozładunek, składowanie, przewóz
 • Fałszowanie żywności w łańcuchu dostaw – wymagania IFS Logistics v2.3
 • Raportowanie i działania korygujące
 • Warsztaty
  • Odpowiedzialność wyższego kierownictwa, realizacja usług
  • System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów
  • Zarządzanie zasobami
  • Realizacja usługi
  • Pomiary, analizy, ulepszenia
  • Obrona produktów i kontrole zewnętrzne
 • Pytania i podsumowanie

 

CZAS SZKOLENIA

 • Stacjonarne szkolenie – czas 8 godzin
 • Szkolenia online – czas 6 godzin

 

Obie formy szkolenia obejmują wykłady, część ćwiczeniową i panel dyskusyjny na którym będzie można zadawać pytania.

Napisz do nas aby zapisać się na szkolenie: szkolenia@sitspoz.pl