IFS HPC

IFS HPC jest standardem obowiązującym firmy produkujące artykuły gospodarstwa domowego i higieny osobistej. Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników ze standardem IFS HPC (np. protokół audytu, wymagania KO itp.).

Po zakończeniu szkolenia użytkownik będzie zapoznany z najważniejszymi wymaganiami IFS HPC oraz z procesem certyfikacji. Dodatkowo pozna system punktacji IFS HPC oraz będzie w stanie ocenić status swojej firmy w odniesieniu do standardu IFS HPC.

Napisz do nas aby zapisać się na szkolenie: szkolenia@sitspoz.pl