Otwieramy Wszechnicę - Akademię IFS! Dowiedz się więcej:

IFS Foreign Body Management

Podczas tego szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi procesami zapobiegania zanieczyszczeniom ciałami obcymi, takimi jak: identyfikacja wszystkich możliwych źródeł ciał obcych, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy, wprowadzenie środków zapobiegawczych i kontrolnych, stałe monitorowanie i regularne szkolenie pracowników, szybkie i skuteczne reagowanie na incydenty.

Napisz do nas aby zapisać się na szkolenie: szkolenia@sitspoz.pl