Otwieramy Wszechnicę - Akademię IFS! Dowiedz się więcej:

IFS Food v. 7

Szkolenie to zawiera podsumowanie głównych zmian w wersji 7. standardu IFS i pomoże użytkownikowi zapoznać się z wymaganiami i strukturą systemu IFS. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą przygotowani do audytu systemu IFS Food, ponieważ podczas szkolenia zostanie dokładnie wyjaśniony proces przeglądu, protokół certyfikacji, lista kontrolna oceny i raportowanie.

Napisz do nas aby zapisać się na szkolenie: szkolenia@sitspoz.pl