Otwieramy Wszechnicę - Akademię IFS! Dowiedz się więcej:

IFS Food Defense

Szkolenie to pomoże użytkownikowi zapoznać się z wymaganiami i wytycznymi IFS dotyczącymi ochrony żywności, a także z różnymi metodami analizy zagrożeń i oceny ryzyka w zakresie ochrony żywności. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie przygotowany do audytu, szczególnie w zakresie rozdziału 6 normy.

Napisz do nas aby zapisać się na szkolenie: szkolenia@sitspoz.pl