Otwieramy Wszechnicę - Akademię IFS! Dowiedz się więcej:

IFS Broker

Kurs ten stanowi wprowadzenie do systemu IFS oraz standardu IFS Broker, a także pozwala użytkownikowi odróżnić standard IFS Broker od innych standardów IFS.

Po zakończeniu szkolenia użytkownik będzie znał zasady przygotowania się do audytu IFS i zasady działań poaudytowych oraz będzie gotowy do wdrożenia wymagań systemu IFS Broker, w tym kultury bezpieczeństwa produktu.

Napisz do nas aby zapisać się na szkolenie: szkolenia@sitspoz.pl