Otwieramy Wszechnicę - Akademię IFS! Dowiedz się więcej:

HACCP z punktu widzenia IFS

Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają system HACCP oraz będą w stanie ocenić i poprawić zgodność systemu HACCP w swojej firmie z wymaganiami standardu IFS. Uczestnicy szkolenia poznają różne metody pracy i będą potrafili wykorzystać je w praktyce.

Napisz do nas aby zapisać się na szkolenie: szkolenia@sitspoz.pl