Audyt wewnętrzny w IFS Food

Szkolenie to, oparte na wersji 7. standardu IFS Food, wyjaśni cele audytu wewnętrznego i przygotowanie audytu wewnętrznego, planowanie audytu w oparciu o ryzyko, jak również metody audytu, kto powinien opracować raport i jak wdrożyć działania doskonalące.

Napisz do nas aby zapisać się na szkolenie: szkolenia@sitspoz.pl