Spotkanie z Redaktorami Naczelnymi czasopism branży spożywczej

W dniu 11 grudnia br. w siedzibie Zarządu Głównego odbyło się spotkanie Prezesa Bronisława Wesołowskiego z Redaktorami Naczelnymi następujących czasopism branżowych:

”Gospodarki Mięsnej”;
„Przeglądu Gastronomicznego”;
„Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego”;
„Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego”;
„ Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego”;
„ Przemysłu Spożywczego”.

Tematem rozmów było podsumowanie współpracy w roku minionym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych branżach . Jednocześnie dyskutowano nad możliwościami wspólnych przedsięwzięć w najbliższej przyszłości, które wychodziłyby naprzeciw potrzebom branż dla których czasopisma kierują swoją ofertę wydawniczą.