HACCP Z PUNKTU WIDZENIA IFS

OPIS I CEL SZKOLENIA System HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest to postępowanie, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. Na szkoleniu dowiesz się w jakiś sposób […]