Rozpoczynamy nowy projekt promujący pieczywo: „Produkcja filmu promocyjnego pt. Pieczywo- smak, zdrowie, ekonomia”

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Zauważalny spadek spożycia pieczywa oraz szerzona przez media społecznościowe propaganda „antywęglowodanowa” i „antyglutenowa” zobowiązuje piekarzy do reagowania na te opinie.

Naszym obowiązkiem wobec producentów polskiego zboża, przetworów zbożowych oraz pieczywa jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno -promocyjnej, która starałaby się nie tylko walczyć z niekorzystnymi trendami, ale niwelowałaby je i utrwalały zdecydowanie pozytywny wizerunek polskiego pieczywa i zboża w świadomości konsumentów. Należy przekonywać do spożywania pieczywa i różnorodnych przetworów zbożowych jako źródła cennych składników żywieniowych i mających korzystny wpływ na procesy trawienne.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego wychodząc naprzeciw powyższym celom opracowało projekt w wyniku którego powstanie film promujący spożycie pieczywa. Działania przewidziane w zadaniu : „Produkcja filmu promocyjnego pt.- Pieczywo- smak, zdrowie, ekonomia” to nagranie filmu i jego dystrybucja poprzez ogólnodostępne media, powstanie strony internetowej na temat pieczywa i przetworów zbożowych skierowanego do konsumentów, druk ulotek informacyjnych o zaletach zdrowotnych pieczywa i produktów zbożowych i ich dystrybucja wśród konsumentów.

Więcej informacji podajemy na stronie projektu (kliknij aby otworzyć): Film promocyjny „Pieczywo – smak, zdrowie, ekonomia”