Program Agro Hub Gaia-X

Program Europejskich Ekosystemów Danych i Sektorowych Chmur obliczeniowych GAIA-X został zainicjowany w 2019, aby umożliwić bezpieczne, otwarte i odpowiedzialne korzystanie z danych – aby zarówno firmy jak i użytkownicy mogli podejmować samodzielne decyzje jak i gdzie dane są przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane w ramach europejskiej infrastruktury danych.

Program Gaia-X zainicjowały Niemcy i Francja, dołączyły Belgia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg.

Polska poprzez Cloud Community Europe Polska także uczestniczy w tym programie. W realizacji programu uczestniczą europejskie konsorcja krajowe (Hub-y GAIA- X), które dostarczać mają informację i ułatwiać współpracę miedzy europejskimi podmiotami. W ramach GAIA-X powstają także huby narodowe – jednym z nich będzie polski hub, który będzie pracował nad wydajną, konkurencyjną i bezpieczną infrastrukturą danych w oparciu o europejskich dostawców.

W dniu 18 czerwca 2021 r. powołany został w Polsce AGRO HUB GAIA-X. Jest to system z olbrzymią bazą danych rolniczych – suwerenny, zestandaryzowany, zdecentralizowany, oparty na zaufaniu i przede wszystkim dostępny. Zbudowany został na bazie rozwiązań GAIA-X. Dzięki rozbudowanej sieci połączeń, umożliwi użytkownikom wymianę danych z innymi AGRO GAIA-X hubami z całej Europy oraz z GAIA-X hubami dotyczącymi innych dziedzin przemysłu. Dostęp do bazy danych AGRO HUB GAIA-X umożliwi penetrację rynku, poszukiwanie kontrahentów/dostawców i klientów/interesariuszy i budowanie sieci powiązań. Przy realizacji projektu polskiego AGRO HUB GAIA-X współpracują: think tank Forum Infrastruktury Sp. z o.o., Cloud Community Europe Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i SITK oraz inne podmioty i organizacje. Planujemy, że AGRO HUB GAIA-X będzie współpracowała z hubem narodowym.

Wśród celów i zdań stawiamy sobie: stworzenie bazy danych rolniczych dostępnych dla rolników oraz producentów rolniczych, usprawnienie pracy rolnika poprzez zapewnienie dostępu do danych wytwarzanych przez niego i inne podmioty na rynku, w przystępny sposób umożliwienie przejścia z rolnictwa tradycyjnego do cyfrowego.

Pełną prezentację w formacie PDF można wyświetlić tutaj: Program Gaia-X

Zapraszamy do współpracy

Bronisław Wesołowski