Posiedzenie rady naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej

W dniu 22 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej.

Rada Naukowa przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej składa się z szerokiego grona wybitnych przedstawicieli nauk związanych z branżą rolno-spożywczą. Pracom Rady Naukowej przewodniczy prof. dr hab. Danuta Kołożyn – Krajewska z SGGW w Warszawie.
Na wstępie posiedzenia Prezes Zarządu Głównego SITSpoż. Bronisław Wesołowski uroczyście wręczył powołania członkom Rady Naukowej. W dalszej części członkowie Rady Naukowej nakreślili wstępne założenia działalności.

Skład Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego:

1.Marcin Bombrych – Dyrektor Generalny Główny Inspektorat Sanitarny
2. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
3. prof. dr hab. Marek Cierach – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
4. prof. dr hab. Janusz Czapski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
5. prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
6. dr inż. Danuta Gajewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
7. prof. dr hab. Jan Gawęcki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
8. Barbara Jaworska-Łuczak – Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
9. Paweł Kocon – Dyrektor Biura Rozwoju Rynku; Agencja Rynku Rolnego
10. prof. dr hab. Danuta Kołożyn – Krajewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
11. dr inż. Karol Krajewski – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl
12. prof. dr hab. Krzysztof Krygier – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
13. prof. dr hab. Andrzej Lenart – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
14. dr Jacek Leonkiewicz – Animals by Products – Polski Związek Przetwórców , Warszawa
15. płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji ,Warszawa
16. Monika Niewiarowska – Główny Analityk w Biurze Wspierania Konsumpcji; Agencja Rynku Rolnego, Warszawa
17. dr n.med. Jarosław Jan Pinkas –Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
18. dr hab. inż. prof. SGGW – Antoni Pluta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
19. Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny, Warszawa
20. mgr inż. Małgorzata Pucek – Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów
21. dr inż. prof. IBPRS Marian Remiszewski – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Poznań
22. dr inż. Piotr Szymański – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
23. prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
24. prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz – Robak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa