Podsumowanie Konferencji Piekarskiej 2022

Jak zapowiadaliśmy wcześniej 27 października w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja piekarska nt.: „Promocja wysokiej jakości pieczywa i przetworów zbożowych na rynku krajowym”.

Temat interesująco rozwinęli dr inż. Anna Szafrańska, kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno- -Spożywczego, która mówiła o roli jakości ziarna zbóż w aspekcie jakości uzyskanego z niego pieczywa, dr hab. inż. Anna Diowksz, profesor Politechniki Łódzkiej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, która przybliżyła słuchaczom temat (bio) różnorodności jako sekretu unikatowej jakości pieczywa, dr inż. Zbigniew Oczadły, który wyjaśnił, jak powinno wyglądać projektowanie i wprowadzanie na rynek produktów piekarskich oraz mgr Agnieszka Wryk, która opowiedziała o systemach jakości w produkcji piekarskiej i przetwórstwie zbóż.

Po wystąpieniach wywiązała się niezwykle ciekawa dyskusja, którą zdominował temat problemów branży piekarskiej.

Piekarze zwrócili uwagę na rosnące ceny energii i surowców, co zmusza wielu właścicieli do zamykania zakładów. Kłopotem jest brak polskiej literatury fachowej. Zwrócono też uwagę na fakt, że – szczególnie w sklepach sieciowych – nie jest przestrzegamy wymóg informowania konsumentów o wypieku pieczywa z ciasta mrożonego.

Piekarze powinni więc połączyć siły, by razem występować w sprawach ważnych dla branży.

Gościem konferencji był Jan Krzysztof Ardanowski – przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, który  w swojej wypowiedzi docenił wagę konferencji i dyskusji, która pokazała, jaka powinna być przyszłość branży piekarskiej. Uczestnicy konferencji wysoko ocenili zarówno przydatność wiedzy przekazanej podczas referatów, jak i wartościową dyskusję.

Z konferencji powstał film, który mogą Państwo obejrzeć i poczuć się jak uczestnicy konferencji.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych