Otwieramy Wszechnicę – Akademię IFS

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Przemysłu Spożywczego szkoli od 75 lat.

Z dumą informujemy, że dostaliśmy od IFS-Certification prawo do szkolenia w ramach Akademii IFS.

Tworzymy bazę szkoleniowców – audytorów IFS i autoryzowanych konsultantów IFS. Współpracę z trenerami będziemy prowadzili na zasadzie umowy – zlecenia. Materiały szkoleniowe w języku polskim oraz certyfikaty dla uczestników dostarczane będą przez SITSpoż. Od trenerów wymagane będzie przekazanie wiedzy zgodnie z zawartością merytoryczną materiałów.

 

Osoby chętne do współpracy prosimy o przesłanie do nas zgłoszenia z następującymi danymi:
– imię i nazwisko, tytuły zawodowe
– merytoryczny obszar audytowania
– kopię zaświadczenia/certyfikatu audytora IFS lub konsultanta IFS
– CV
– preferowany region działania
– proszę załączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5 lok. 221, KRS 0000091342, REGON: 000671591, NIP: 5260300121, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz załączonych do zgłoszenia materiałach i dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji, jak również rekrutacji przyszłych, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez adres e-mail: szkolenia@sitspoz.plKlauzula informacyjna dla uczestników rekrutacji:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5 lok. 221, KRS 0000091342, REGON: 000671591, NIP: 5260300121, jako administrator danych osobowych (dalej: „Administrator”), informuje Panią/Pana, że:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z procesem rekrutacji prowadzonej przez Administratora na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Zgodę może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji będą przechowywane przez okres 5 lat;
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będzie można ich wykorzystać na potrzeby procesu rekrutacji, w tym rekrutacji przyszłych prowadzonych przez Administratora;
4. Przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych; b) prawo do sprostowania swoich danych; c) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5.
Administrator nie dokonuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
6. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisemnie pod adresem: ul. Czackiego 3/5 lok. 221, Warszawa (00-043).