Ocena jakości mąki

Fot. Szkoła Artystyczna Wiesław Kucia

Do 2002 roku w Polsce na mąkę obowiązywały normy polskie (PN):

PN-A-74022:2003 Przetwory zbożowe – Mąka pszenna

PN-A-74032:2002 Przetwory zbożowe – Mąka żytnia.

Normy te zostały znowelizowane po raz ostatni odpowiednio w latach 2003 i 2002, natomiast korzystanie z nich nie jest obowiązkowe.

Cena nie jest najważniejszym wyznacznikiem jakości mąki.

Aktualnie najważniejszym dokumentem jakościowym dla mąki jest atest jakościowy. Piekarze powinni żądać atestów jakościowych przy każdym zakupie tego surowca.

Warsztaty dla piekarzy: początek to tradycja”. Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.