Ocena jakości mąki w piekarni

Fot. Szkoła Artystyczna Wiesław Kucia

Cena nie jest najważniejszym wskaźnikiem jakości mąki.

Celem prowadzenia działalności gospodarczej jest wypracowanie zysku. Na sukces ekonomiczny składa się wiele czynników, a w tym także jakość i cena surowców stosowanych w produkcji. Najważniejszym surowcem w piekarni jest mąka zbożowa, tak pod względem wielkości zużycia, jak i wpływu na jakość produktu końcowego. Odpowiednia, wyrównana i powtarzalna w kolejnych dostawach jakość mąki zwiększa gwarancję produkowania pieczywa o powtarzalnej jakości akceptowanej przez konsumentów.

Warsztaty dla piekarzy: chleb, pasja i ewolucja. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”. Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

W ramach bieżącego projektu, w wątku „Wiedzy nigdy za wiele…” prezentujemy m.in. fragmenty i skróty z materiałów warsztatowych, które otrzyma każdy uczestnik projektu. Powyższe opracowanie jest autorstwa pani mgr inż. Jadwigi Rothkaehl, emerytowanej pracownicy Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa w Warszawie.