Konferencja “Prawdy i mity na temat glutenu”

Prawdy i mity na temat glutenu

W dniu 20. listopada 2018 roku w budynku NOT przy ulicy Czackiego 3/5 odbyła się  konferencja p.t. Prawdy i mity na temat glutenu.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestnicy gratulowali nam bardzo interesującego tematu konferencji, doskonałych wystąpień (dziękujemy Prelegentom!) i prosili o organizację kolejnych imprez tematycznych.

Program konferencji

11.30  Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
11.40  Ocena wiedzy konsumentów na temat glutenu na podstawie badań ankietowych – dr. hab. Grażyna Cacak-Pietrzak (Wydział Nauk o Żywności SGGW)
12.20  Jakość pieczywa głównym atutem w konfrontacji z wykluczeniem glutenu z diety – dr inż. Krystyna Jarosz (dyrektor Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie)
13.00  Dobry jak… chleb – dr inż. Joanna Rachtan-Janicka (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW)
13.30  Konsument ponowoczesny: typ „100% gluten free” – Aneta Banaszak (doradztwo strategiczne i marketingowe w branży)
14.00  Dyskusja i prezentacja albumu „Malarska opowieść o polskim chlebie”, który po zakończeniu konferencji otrzymali zarejestrowani uczestnicy.

Działanie sfinansowane zostało z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Zachęcamy do obejrzenia filmów z konferencji: