Jakość w zakładzie przetwórstwa zbóż

W ostatnich latach coraz więcej piekarni, cukierni i zakładów przetwórstwa zbóż decyduje się na wdrażanie nie jednego a kilku standardów zapewnienia jakości.

Są one często podobne w zakresie swoich wymagań . Taka droga zapewnia producentom żywności rozpoznawalność jakości produktów oraz podnosi atrakcyjność jego oferty handlowej, a także często jest spełnieniem wymagań odbiorcy towarów.
Do najbardziej popularnych na rynku światowym standardów należą:

– standardy ISO / International Organization for Standardization/, dla żywności najważniejsza jest norma ISO 22000
– standard IFS / International Food Standard/
– standard BRC / standard opracowany przez British Retail Consortium/

U podstaw wszystkich systemów leży jednak jedyny obligatoryjny tj. system zarządzania bezpieczeństwem żywności – HACCP.

Wdrażanie systemu HACCP jest obligatoryjne tzn. regulują to w sposób bezpośredni przepisy prawa żywnościowego. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych „ podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP. W wyniku tych wymogów każdy zakład powinien posiadać swoją własną, stworzoną w oparciu o własną analizę zagrożeń unikatową księgę HACCP. Zasady systemu HACCP opisane zostały w standardzie CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003„ Ogólne zasady higieny żywności” opracowanym przez Komisję Kodeksu Żywnościowego zwanego Codex Alimentarius.

W ostatnich latach zostały opublikowane nowe wytyczne UE wprowadzające bardziej elastyczne przepisy dla małych przedsiębiorstw jakimi są np. niektóre piekarnie i cukiernie.

W 2016 r. opublikowane zostało „ Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujące programy warunków wstępnych i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych” / Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 278/1;2016 /. Jest to ważny dokument, bo zaproponowano w nim podejście do zarządzania bezpieczeństwem żywności dostosowane do małych przedsiębiorstw. Mówi się w nim, że wymogi związane z wdrażaniem systemu HACCP powinny zapewniać odpowiednią elastyczność, tak aby zasady systemu mogły być stosowane w każdej sytuacji, w tym w małych przedsiębiorstwach, przy czym ułatwienia te nie mogą mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo produkowanej żywności.

Trzeba jednak pamiętać , że zgodnie z Rozporządzeniem nr 852/2004 ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo produkowanej żywności leży zawsze na podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze.

Szerzej zagadnienia te omówimy podczas naszej konferencji w dniu 27 października 2022 r. Na którą serdecznie zapraszamy.

Zapisy przyjmujemy poprzez kartę zgłoszenia udziału – Pobierz kartę zgłoszenia udziału tutaj.