Jak zapisać wymagania jakościowe względem mąki?

Fot. Szkoła Artystyczna Wiesław Kucia

W odniesieniu do problematyki oceny jakości mąki pszennej i żytniej jest to podstawowa kwestia, aby obie strony kontraktu tak samo rozumiały sformułowane w nim wymagania jakościowe. Jest też ważne, aby używać tylko jednoznacznego określenia poziomu wymagań, a m.in.:

– powoływać się na pełny numer normy określającej metodykę badania danego wyróżnika jakościowego,
– podawać zawsze wartości liczbowe z odpowiednią dokładnością (liczby całkowite lub ułamkowe – w zależności od postanowień normy) i z podaniem jednostki miary w jakiej wynik jest podawany,
– można także określić pewne tolerancje poziomu wyniku, jednak w przypadku niektórych parametrów nie można tego dopuszczać,
– w przypadku określenia wymagań opisujących właściwości reologiczne ciasta pszennego bardzo przydatne jest posiadanie wykresu „mąki wzorcowej” i porównywanie tego wykresu z wynikami oceny mąki z danej dostawy.

Warsztaty dla piekarzy: chleb, pasja i ewolucja. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”. Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

W ramach bieżącego projektu, w wątku „Wiedzy nigdy za wiele…” prezentujemy m.in. fragmenty i skróty z materiałów warsztatowych, które otrzyma każdy uczestnik projektu. Powyższe opracowanie jest autorstwa pani mgr inż. Jadwigi Rothkaehl, emerytowanej pracownicy Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa w Warszawie.