Jak opisać jakość mąki?

Fot. Szkoła Artystyczna Wiesław Kucia

Tym razem trochę wiedzy teoretycznej z materiałów warsztatowych, z artykułu pani Jadwigi Rothkaehl:

Wszystkie wyróżniki jakościowe opisujące mąkę pszenną i żytnią można podzielić na trzy grupy:

  1. informujące o trwałości przechowalnianej np. wilgotność, liczba opadania
  2. informujące o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności np. zawartość metali ciężkich, obecność mikotoksyn, pestycydów i innych substancji szkodliwych dla życia i zdrowia
  3. informujące o wartości technologicznej rozumianej jako przydatność mąki pszennej i żytniej dla końcowego użytkownika, czyli o ilości i jakości kompleksu białkowo-skrobiowego oraz aktywności enzymatycznej.

No i teraz pytanie: które wyróżniki mąki są dla piekarza najważniejsze???

Warsztaty dla piekarzy: początek to tradycja”. Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.