Fundator projektu

Fot. Arkadiusz Sędek

W tej notatce chcemy poinformować osoby zainteresowane oraz potencjalnych uczestników warsztatów o źródle finansowania projektu, czyli o Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych został utworzony na bazie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.) i jego zadaniem (jak wszystkich 10 funduszy o których mówi ustawa) jest wspieranie:

– marketingu rolnego
– wzrostu spożycia
– promocji produktów rolno-spożywczych.

Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych jest zarządzany przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków (3 przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 5 producentów oraz 1 przedstawiciel izb rolniczych). Komisja Zarządzająca ustala m.in. strategię promocji dla branży oraz zasady gospodarowania środkami finansowymi funduszu promocji, w tym szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań. W kadencji 2021 – 2025 przewodniczącym Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych jest pan Przemysław Aleksander Bochat, reprezentujący Grupę Polskie Zboża.

Warsztaty dla piekarzy: chleb, pasja i ewolucja. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”. Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.