Fakty i cyfry dla zbóż – 2 (wiedzy nigdy za wiele…)

Uprawa zbóż jest podstawową działalnością rolniczą w Polsce, zboża należą do podstawowej grupy roślin uprawnych w naszym kraju. Średnią powierzchnię ich uprawy szacuje się na ponad 8 mln ha, co stanowi ponad 60% w strukturze zasiewów roślin uprawnych. W globalnej wartości produkcji rolniczej zboża stanowią 18-22% i mają w związku z tym znaczący wpływ na sytuację w wielu innych działach rolnictwa oraz są przede wszystkim głównym składnikiem pasz. (…)

W latach 2000-2019 zbiory podstawowych zbóż w Polsce wynosiły średnio 27-29 mln ton przy średniej wydajności 3,4 – 3,5 t/ha i przy areale uprawy jak wspomniano wyżej około 8 mln ha. W latach 2016, 2017, 2018 i 2019 zbiory zbóż ogółem tj. łącznie z kukurydzą, prosem i gryką ocenia się na 30,1 – 31,0 mln ton.

Warsztaty dla piekarzy: bagietka, bułka, czekadełko. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

W ramach wątku „wiedzy nigdy za wiele…” prezentujemy m.in. fragmenty i skróty ze strategii promocji dla FZZiPZ. Źródło: „Strategia promocji dla Funduszu Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych na 2021 r.” (pdf), https://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wyplaty-z-funduszy-promocji/fundusz-promocji-ziarna-zboz-i-przetworow-zbozowych (dostęp: 26.11.2020 r.)