Fakty i cyfry dla zbóż – 1 (wiedzy nigdy za wiele…)

Obecnie w światowej gospodarce zbożowej dominujące znaczenie mają trzy rodzaje zbóż: kukurydza, pszenica i ryż, których zbiory w 2017 roku wyniosły odpowiednio: 1 135, 772 i 770 mln ton (tab. 1). W Polsce od wielu lat zbożem dominującym zarówno pod względem areału uprawy, jak i wielkości zbiorów ziarna jest pszenica, w 2017 roku zbiory pszenicy wyniosły 9,6 mln ton (tabela).

Tabela. Zbiory zbóż na świecie i w Polsce w 2017 roku

Rodzaj zboża

Zbiory zbóż (mln ton)

świat

Polska

Kukurydza

1 135

4,0

Pszenica

772

9,6

Ryż

770

Jęczmień

147

3,8

Sorgo

57,6

Proso

28,5

0,1

Owies

25,9

1,5

Żyto

13,7

2,7

Warsztaty dla piekarzy: bagietka, bułka, czekadełko. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

W ramach wątku „wiedzy nigdy za wiele…” prezentujemy m.in. fragmenty i skróty z materiałów warsztatowych, które otrzyma każdy uczestnik projektu. Powyższe opracowanie jest autorstwa pani dr hab. Grażyny Cacak-Pietrzak z Zakładu Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż SGGW w Warszawie.