Fakty i cyfry dla pieczywa – 2 (wiedzy nigdy za wiele…)

Malejący popyt na krajowy na pieczywo był częściowo rekompensowany rosnącym eksportem. W latach 2010-2016 wielkość sprzedaży na rynkach zagranicznych zwiększała się średnio o ponad 15% rocznie, a jej wartość o ponad 18%, co może oznaczać zmianę struktury eksportowanego pieczywa polegającą na zwiększeniu działu pieczywa droższego. W 2016 r. na rynkach zagranicznych ulokowano ok. 17 przemysłowej produkcji pieczywa, tj. o ok. 10 pkt% więcej niż na początku bieżącej dekady. Wyraźnie mniejsza była dynamika wzrostu importu, którego wielkość zwiększała się średnio o 7% rocznie, a wartość o niecałe 9%. (…)

Głównymi rynkami zbytu dla polskiego pieczywa były Niemcy, Czechy, Wielka Brytania i Belgia, import był zaś niewielkim uzupełnieniem, a raczej pewnym urozmaiceniem naszej oferty towarowej pieczywa. Stanowił on niecałe 5% krajowego zużycia i pochodził głównie z Niemiec.

Warsztaty dla piekarzy: bagietka, bułka, czekadełko. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

W ramach wątku „wiedzy nigdy za wiele…” prezentujemy m.in. fragmenty i skróty ze strategii promocji dla FZZiPZ. Źródło: „Strategia promocji dla Funduszu Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych na 2021 r.” (pdf), https://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wyplaty-z-funduszy-promocji/fundusz-promocji-ziarna-zboz-i-przetworow-zbozowych (dostęp: 26.11.2020 r.)