Dobiega końca realizacja zadania pt. ”Promocja wysokiej jakości pieczywa i przetworów zbożowych na rynku krajowym”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wyżej wymienionego zadania i zapraszamy do dalszej współpracy.

Z dużą przyjemnością spotkaliśmy się z Państwem podczas naszej konferencji dla branży piekarskiej zorganizowanej 27 października br. oraz podczas tegorocznych targów Polagra Food.

Dla zainteresowanych film z przebiegu konferencji dostępny jest nadal na stronie projektu. Wspólne spotkania i dyskusje ludzi, którym bliskie są problemy przetwórstwa zbóż, szeroko rozumiane, utwierdziły nas w przekonaniu, że należy działać w kierunku obrony interesów branży i promocji przetworów zbożowo-młynarskich i piekarniczych.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych