Czy mała piekarnia powinna mieć własne laboratorium jakościowe? –2

Fot. Szkoła Artystyczna Wiesław Kucia

W zakładach piekarskich, nawet małych i średnich, laboratorium badania mąki, międzyproduktów piekarskich i końcowego produktu powinno jednak istnieć, ale w kształcie i wielkości, które są użyteczne dla tej jednostki.
Może to jednak być odpowiednio wydzielone stanowisko do przeprowadzania m.in. oceny organoleptycznej mąki (zwłaszcza pod kątem obecności zanieczyszczeń, gdy mąka do piekarni jest dostarczana w workach, a które mogą się do niej dostać przypadkowo w trakcie ich otwierania), czy też miedzyproduktów, a także gotowego produktu. Każdy pracownik bezpośrednio obsługujący linię produkcyjną powinien być przeszkolony w tym zakresie, aby mógł wychwycić, nawet w trakcie produkcji, objawy złej jakości.

Warsztaty dla piekarzy: chleb, pasja i ewolucja. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”. Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

W ramach bieżącego projektu, w wątku „Wiedzy nigdy za wiele…” prezentujemy m.in. fragmenty i skróty z materiałów warsztatowych, które otrzyma każdy uczestnik projektu. Powyższe opracowanie jest autorstwa pani mgr inż. Jadwigi Rothkaehl, emerytowanej pracownicy Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa w Warszawie.