Czy mała piekarnia powinna mieć własne laboratorium jakościowe? –1

Fot. Szkoła Artystyczna Wiesław Kucia

Posiadanie laboratorium jakościowego w piekarni jest bardzo kosztowne oraz wymaga specjalnych instalacji tak wodnych i elektrycznych, jak i utrzymujących stałą temperaturę otoczenia w wybranych pomieszczeniach. Niezbędne jest legalizowanie przyrządów, które tego wymagają a pozostałe urządzenia powinny być okresowo sprawdzane lub wzorcowane, aby mieć pewność iż pracują prawidłowo.
Laboratorium z takim wyposażeniem wymaga zatrudnienia wykwalifikowanego personelu.

Warsztaty dla piekarzy: chleb, pasja i ewolucja. Światowe trendy dla pieczywa najwyższej jakości”. Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

W ramach bieżącego projektu, w wątku „Wiedzy nigdy za wiele…” prezentujemy m.in. fragmenty i skróty z materiałów warsztatowych, które otrzyma każdy uczestnik projektu. Powyższe opracowanie jest autorstwa pani mgr inż. Jadwigi Rothkaehl, emerytowanej pracownicy Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa w Warszawie.