Coroczne posiedzenie SITSpoż.

W dniu 29.01.2020 r w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej oraz obrady Krajowego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Członkowie Rady Krajowej oraz zgromadzeni Delegaci z Oddziałów Terenowych dokonali oceny działalności Stowarzyszenia za rok 2019. Wymieniono szereg konstruktywnych uwag i propozycji wypływających z dokonanej oceny.
Spotkania przebiegały w bardzo koleżeńskiej i przyjaznej atmosferze, którym sprzyjała merytoryczne przedyskutowanie i podsumowanie minionego 2019 roku oraz omówienie planów na 2020r.