Ważny artykuł

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 298 gości 
 
 
Komunikat

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Stowarzyszenie Naukowo -Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Fundacja Techniki Polskiej

KOMUNIKAT

W imieniu organizatorów akcji mającej uświetnić 70-tą rocznicę powstania Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SIT Spoż.) mam zaszczyt powiadomić byłych i aktualnych pracowników i sympatyków przemysłu rolno-spożywczego, że w dniu 30 listopada b.r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) W Warszawie przy ulicy Czackiego 3/5 o godz. 1000 odbędzie się konferencja naukowo techniczna poświęcona prezentacji pierwszej części Monografii zatytułowanej „Innowacyjność w Polskiej Gospodarce Żywnościowej 1945-2015” poświęcona działalności środowiska inżynierskiego przemysłu rolno-spożywczego produkującego żywność pochodzenia zwierzęcego. Konferencja będzie miała charakter sesji referatowej na której Autorzy lub w ich zastępstwie Referenci ze środowiska Oddziału Mazowieckiego SITSpoż. przedstawią w formie skrótowej opracowane i gotowe do druku rozdziały Monografii noszące tytuły:

 

  • Działalność środowisk inżynierskich na rzecz postępu innowacyjności w polskiej gospodarce żywnościowej. Autorzy: Stanisław Tyszkiewicz i Andrzej Borys

 

  • Innowacje w polskim przetwórstwie rybnym 1990-2015. Autor: Piotr Bykowski.

 

  • Krótka prezentacja najistotniejszych wydarzeń które wpłynęły na dynamiczny rozwój polskiego drobiarstwa po II Wojnie Światowej. Autor: Marek Czapracki

 

  • Postęp w Polskim Przemyśle Mięsnym. Z działań Instytutu Przemysłu Mięsnego (1957-1976) i Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego (1976-2006) Autor: Stanisław Tyszkiewicz, Andrzej Borys i inni

 

  • Ekspertyzy Komitetu Chemii i Technologii Żywności Polskiej Akademii Nauk dotyczące skażeń chemicznych żywności ze szczególnym uwzględnieniem skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego. Autorzy: Nina Baryłko Pikielna i Stanisław Tyszkiewicz

 

  • Mięso i jego przetwory źródłem zoonoz. Autor: Bolesław Wojtoń

Oprócz referatów przewiduje się sesję plakatową polegającą na wystawieniu plakatów z informacjami dotyczącymi działalności twórczej w gospodarce żywnościowej naszych zmarłych kolegów z perspektywą wydania nowszej wersji Słownika Biograficznego Polskiej Nauki o Mięsie wydanego w 2001 roku przez PTTŻ. Zgłoszenia chęci udziału w konferencji w dniu 30 listopada b.r. kierujemy głównie do uczestników XLVI Dni Przemysłu Mięsnego, które odbędą się w dniu 1 grudnia b.r. w tym samym miejscu w Domu Techniki NOT, oraz członków SIT Spoż. i PTTŻ. Zgłoszenia chęci uczestnictwa przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 15.11

 

Z poważaniem

Prof. Stanisław Tyszkiewicz

 

 

honorowyzlotymedal

S
towarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego jest ogólnopolską organizacją społeczną, zarejestrowaną w 1946 roku, posiadającą osobowość prawną, zrzeszającą kadrę inżynieryjno – techniczną przetwórstwa rolno – spożywczego. Głównym celem Stowarzyszenia jest udział w rozwijaniu nauki i techniki w gospodarce żywnościowej. Zadaniem SITSpoż jest podkreślenie rangi inżynierów i techników polskiego przemysłu spożywczego i propagowanie osiągnięć wyróżniających się członków. Stowarzyszenie jest właścicielem 7 tytułów wydawniczych - czasopism branżowych: Przemysł Spożywczy, Gospodarka Mięsna, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, Przegląd Zbożowo – Młynarski, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Przegląd Gastronomiczny, Продовольствиеktóre spełniają ogromną rolę w kształtowaniu wiedzy i świadomości polskiego społeczeństwa. W ramach struktury Stowarzyszenia działają jednostki branżowe - Rady Krajowe o ogólnopolskim zasięgu, np.: Winiarstwa i Miodosytnictwa, Drożdżownictwa, Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw, Krajowe Forum Piekarzy i Cukierników.

 
Oferta rzeczoznawców Oddziału Warmińsko - Mazurskiego SITSpoż

Szanowni  Państwo,

Prezentujemy poniżej ofertę  Grupy  Rzeczoznawców  Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego  Inżynierów  i Techników Przemysłu  Spożywczego  w Olsztynie.

Od  40 lat nasi rzeczoznawcy i specjaliści warmińsko – mazurskiego Oddziału SITSpoż realizują zlecenia na usługi techniczne w różnych dziedzinach techniki. Na szczególną uwagę zasługują:

1. opracowania dokumentacji projektowych na budowę nowych obiektów, remonty, modernizację, adaptację i inne,

2. ekspertyzy i opinie budowlane,

3. inwentaryzacje techniczne,

4. oceny i odbiory wykonanych robót budowlanych,

5. kosztorysowanie robót budowlanych i innych oraz sprawdzanie faktur,

6. weryfikacja wykonanej dokumentacji projektowej w budownictwie.

 

Ponadto, realizujemy zlecenia w zakresach:

1. wycen przedsiębiorstw, zakładów i nieruchomości,

2. wycen budynków, budowli, mieszkań i innych,

3. ocen i wycen maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych i innych

4. opracowania z dziedziny geologii:

-   badania geotechniczne,

-   badania podłoża pod wysypiska śmieci,

5. opracowania operatów:

-   zanieczyszczeń powietrza,

-   pozyskiwania wody pitnej,

-   na odprowadzanie ścieków,

6. przeprowadzanie 1-dno rocznych i 5-cio letnich przeglądów stanu technicznego budynków i budowli.

Za nasze usługi stosujemy niskie ceny, które każdorazowo są negocjowane przed przystąpieniem do realizacji. Bierzemy udział w przetargach oraz składamy pisemne oferty.

Dysponujemy bardzo doświadczoną kadrą posiadającą uprawnienia rzeczoznawców państwowych i stowarzyszeniowych.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel./fax: 89-535-14-15, kom: 504-256-150 lub 502-150-353 lub osobiście w naszej siedzibie w Domu Technika w Olsztynie, pl. Konsulatu Polskiego 1, pok. 309a – III piętro, w godz. od 10.00 – 12.00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 
Ekspertyzy Stowarzyszenia

Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w marcu 2015 roku wykonał na zlecenie firmy spożywczej z Białorusi ekspertyzę dotyczącą oceny stanu technicznego maszyny zakupionej w Holandii, w związku z występowaniem nadmiernych drgań w trakcie pracy urządzenia. Ekspertyza zastała wykonana w oparciu o wynik badania maszyny przy pomocy analizatora drgań obsługiwanego przez certyfikowanego diagnostyka drgań mechanicznych. Nasza ekspertza, jako kraju wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest niezbędna z uwagi na wykorzystanie jej do postępowania sądowego w Holandii.

Stowarzyszenie SITSpoż poleca usługi Zespołu Rzeczoznawców, w przypadku gdzie niezbędne są opinie i ekspertyzy wydawane przez rzeczoznawców z państwa należącego do Unii Europejskiej.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt: tel: 48 22 827 38 49 fax: 48 22 827 38 47 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
Posiedzenie Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu (KRGiC)

27 lipca 2016 roku odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu. Spotkanie to, odbyło się przy współpracy z firmą PricewaterhouseCoopers (PwC). Jest to wiodąca globalna organizacja świadcząca profesjonalne usługi doradcze. Celem firmy jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i rozwiązywanie istotnych problemów. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 208 tysięcy pracowników w 157 krajach, zapewnia klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 2000 specjalistów i kadry wspierającej. Oferta firmy jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

Wspólne spotkanie KRGiC i PwC miało na celu wypracowanie jednolitego stanowiska branży gastronomicznej w sprawie ogólnej Interpretacji w zakresie stawki VAT na sprzedaż dań gotowych. Omówione zostały przyszłościowedziałania na poziomie branżowym szczególnie takie jak:

  • kontrola KRGiC nad postępowaniami dotyczącymi kwestionowania stosowanej stawki VAT na sprzedaż (na wynos) wyrobów gastronomicznych
  • stworzenie ram prawnych umożliwiających dokonywanie rozliczeń na przyszłość
  • wyjaśnienie/uzgodnienie z Ministerstwem Finansów zakresu stosowania interpretacji ogólnej, czyli uzyskanie pewności co do zakresu, w jakim nie powinna być stosowana 5% stawka VAT (tylko dania gotowe czy cała żywność przetworzona).

W spotkaniu brali udział przedstawiciele firm członkowskich KRGiC: Amrest Sp. z o. o., Sfinks Polska S.A., Green Coffee Sp. z o. o., TelePizza, Bobby Burger Sp. z o. o., Pijalnie Czekolady Sp. z o. o., 7 Street, Shanghai Express Sp. z o. o., Grycan Lodziarnie Firmowe Sp. z o. o., Ganesh, a także przedstawiciele firm zainteresowanych przystąpieniem do KRGiC.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u Joanny Stachowiak, Dyrektora Biura KRGiC, tel. +48 604 070 193, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 

 
OBLICZANIE WARTOŚCI ODŻYWCZEJ

Uprzejmie informujemy, ze organizujemy nabór  na szkolenie p.t.


OBLICZANIE WARTOŚCI ODŻYWCZEJ WYBRANYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

 

Termin:      18. października 2016 r.

Miejsce:   Warszawa

 

Szanowni Państwo,  uprzejmie prosimy o zgłaszanie się

mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub przesłac kartę zgłoszenia faksem na numer 22 827 38 47

Karta zgłoszenia: tutaj

 

Zapraszamy do udziału!

Więcej…
 
Opinie o SITSpoż

List skierowany do Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

15.03.2016 r.

Szanowni Państwo,

Trafiła do mnie Opinia autorstwa dr inż. Aleksandra Jakubowskiego i choć przyszło nam „skrzyżować szable” to z całą uczciwością zawodową i osobistą przyznaję, że jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i obiektywności tego dokumentu. Szerokie spektrum wiedzy, jak również niezależność autora bardzo mnie ujęły.

Mam dość szeroki obraz jakości tworzonych opinii, które raczej nie „grzeszą” wiedzą, a tym bardziej ciężko w nich dopatrywać się obiektywizmu, toteż spotykając się z prawdziwym profesjonalizmem nie sposób mi pominąć tego milczeniem.

Stąd też pozwalam sobie na ten krótki mail. Serdecznie gratuluję i cieszę się, bo takie opinie podtrzymują klasę i autorytet SITSpoż.

Pozostaję z pozdrowieniami / Kind Regards

Adam Opatowicz

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10