Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 110 gości 
 
 
VI Konferencja Piekarska i VI Konkurs Piekarski

   W dniu 15 listopada 2012 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się VI Konferencja Piekarska: „Znakowanie – obowiązkowe i dopuszczalne” oraz VI Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Piekarska, na którą zapraszali: Stowarzyszenie SITSpoż  oraz „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”.


Szczegółowe informacje były zamieszczone w załącznikach:

 

Załącznik nr 1  Szczegółowe informacje nt. konferencji i konkursu

Załącznik nr 2  Karta zgłoszenia udziału

Załącznik nr 3  Regulamin VI Ogólnopolskiego konkursu pieczywa

 
Relacja z VI Ogólnopolskiej Wystawy i Konferencji Piekarskiej
W dniu 15 listopada w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  odbyła się VI Ogólnopolska Wystawa i Konferencja Piekarska. Organizatorami imprezy było nasze Stowarzyszenie, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, Krajowa Rada Drożdżownictwa oraz Rada Gospodarki Żywnościowej. Podczas konferencji omówiono tematy związane ze znakowaniem artykułów spożywczych.
Miały miejsce następujące wykłady:
- Joanny Markowskiej z Departamentu Rynków Rolnych MRiRW nt. „ Wymagania w zakresie znakowania artykułów spożywczych : stan obecny i zmiany”
- Barbary Ratkovskiej z Departamentu Żywności Prozdrowotnej GIS   nt. „ Znakowania żywności wartością odżywczą
Gości konferencji i wystawców zaszczycił swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba, który wyraził szacunek dla pracy całej branży piekarniczej . Zebrani mieli czas na zadanie Ministrowi Kalembie pytań dotyczących przemysłu piekarskiego i Funduszy Promocji.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa najlepszych produktów piekarskich. Producenci przedstawili wyroby, które zgłosili do oceny w VI Ogólnopolskim Konkursie Pieczywa oraz najciekawsze inne  produkty ze swoich zakładów. Wszystko cieszyło zarówno oko jak i podniebienie zwiedzających.

Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom VI Ogólnopolskiego Konkursu Pieczywa. Wyniki Konkursu zamieszczamy poniżej.

 

W kategorii Chleb mieszany

I miejsce i liczbę punktów 49,3 otrzymał chleb oznaczony nr 7A tj. chleb staropolski z P.P.H.U. Zakład Piekarniczy E. Olszyńska, Koluszki,

II miejsce i liczbę punktów 48,3 otrzymał chleb oznaczony nr 13A tj. chleb ostrowski z Piekarni - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” , Ostrów Lubelski,

III miejsce i liczbę punktów 47,0 otrzymały ex equo chleby oznaczone nr 3A i 4A tj.

- chleb piastowski tradycyjny z piekarni "Fawor" Spółdzielnia Piekarsko - Ciastkarska, Poznań oraz
-
chleb firmowy z Piekarni Cukierni "STAN-MAR" Marlena, Stanisław Szczęśni, Czarże

 

Wyróżnienia: otrzymały chleby:

nr 2A - chleb babicki z Piekarni Dąbrowscy, Stare Babice,

nr 8A - chleb Jana z piekarni Polpain - Putka Sp. z o.o., Warszawa Wesoła,

nr 9A - chleb zwykły obrotowy z Piekarni J.i Z. i S. Putka, A. Pudzianowski Sp.j., Warszawa,

nr 11A -chleb wiejski z piekarni Fogiel & Fogiel Piekarnia Sp. J., Radom

nr 14A -chleb lubelski ze Społem Lubelska Spółdzielnia Spożywców, Lublin

  

W kategorii Pieczywo  żytnie razowe

I miejsce i liczbę punktów 49,7 otrzymał chleb oznaczony nr 5B tj. chleb żytni razowy na miodzie ze Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie,

II miejsce i liczbę punktów 40 otrzymał chleb oznaczony nr 8B tj. chleb razowy z dynią z piekarni Polpain - Putka Sp. z o.o., Warszawa Wesoła,

III miejsce - i liczbę punktów 43,0 otrzymał chleb oznaczony nr 10B tj.  chleb razowy żytni z Piekarni - Cukierni Jarosław Gajda , Radom

 

Wyróżnienie: otrzymał chleb:

nr 6B chleb żytni razowy z piekarni Consonni Bartelak Spółka Cywilna, Kamyk.

 

W kategorii Pieczywo z dodatkami prozdrowotnymi

I miejsce i liczbę punktów 48,3 otrzymał chleb oznaczony nr 14C tj. chleb witalny ze Społem Lubelska Spółdzielnia Spożywców, Lublin

II miejsce i liczbę punktów 45 otrzymał chleb oznaczony nr 11C  tj. chleb pytlowy z ziarnami z piekarni Fogiel & Fogiel Piekarnia Sp.J., Radom

III miejsce i liczbę punktów 44,3 otrzymał chleb oznaczony nr 9C tj. chleb graham z Piekarni J.i Z. i S. Putka, A. Pudzianowski Sp.j., Warszawa.

 

Wyróżnienia: otrzymały chleby:

nr 5C - chleb dworski z siemieniem ze Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie,

nr 1C - chleb wieloziarnisty IG ze "SPOŁEM" Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Głogów.

 

W kategorii Pieczywo pszenne

I miejsce i liczbę punktów 46,3 otrzymała bułka paryska oznaczona nr 2D z Piekarni Dąbrowscy, Stare Babice

II miejsce i liczbę punktów 45 otrzymały ex equo bułki sznytki oznaczone nr 5D ze Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie oraz

oraz oznaczony nr 7D chleb z oliwą z P.P.H.U. Zakład Piekarniczy E. Olszyńska, Koluszki,

III miejsce i liczbę punktów 40 otrzymały bułki wyborowe oznaczone nr 12D z Piekarni „Pan Tadeusz” Tadeusz Sudowski, Łódź

 alt  alt 

 

alt  alt

 

alt alt

 
3.03.2012 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd SITSpoż

 W dniu 3. kwietnia 2012 r. odbył się Nadzwyczajny  Krajowy Zjazd Delegatów   Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów  i Techników Przemysłu Spożywczego. Zjazd został zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego w celu przeprowadzenia nowelizacji  Statutu SITSpoż.

Na zakończenie Zjazdu w godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie z okazji zbliżających sie Świąt Wielkanocnych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii fotograficznej!

 
Konsultacje

Konsultacje w sprawie nowelizacji działalności Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż

 

W dniach 21 - 22 października 2011 r. z inicjatywy Zarządu Głównego został zwołany Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. W wyniku obrad opracowano znowelizowaną wersję Statutu oraz wybrano nowe władze SITSpoż. Wszystkie proponowane zmiany zgłoszone zostały do Krajowego Rejestru Sądowego i wejdą w życie z chwilą zarejestrowania ich przez KRS.

W związku z zmianami w Statucie nastąpi wymiana legitymacji, uprawniających do wykonywania prac rzeczoznawczych w ramach Zespołu Rzeczoznawców. Wprowadzone też będą nowe zasady powoływania i działalności rzeczoznawców. W tym celu prosimy zainteresowanych: rzeczoznawców, zarządy oddziałów Stowarzyszenia i kierowników grup terenowych do udziału w konsultacjach, i nadsyłanie swoich wniosków dot. regulaminu oraz zasad działalności Zespołu Rzeczoznawców.

Regulamin Zespołu i druki wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej – w zakładce Zespół Rzeczoznawców/druki dla rzeczoznawców.

Projekt nowego regulaminu

Prosimy o nadsyłanie propozycji i uwag:

e-mail:        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

fax.             22 827 38 47

lub pocztą   00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

 
Wymiana legitymacji rzeczoznawców Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż

 W wyniku konsultacji dotyczących nowelizacji zasad działalności Zespołu Rzeczoznawców, w dniu 5 października Uchwałą nr 1/2012 został zatwierdzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia regulamin wraz z dokumentami towarzyszącymi.

Obecnie Zespół Rzeczoznawców przystępuje do wymiany legitymacji, uprawniających do wykonywania prac rzeczoznawczych. Legitymacje wydane przed dniem 1.06.2012 r. stracą ważność z dniem 31 grudnia 2012 roku.

Prosimy zainteresowanych: rzeczoznawców, zarządy oddziałów Stowarzyszenia i kierowników grup terenowych do składania w komisjach przy zarządach oddziałów wypełnionych wniosków. Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania:

Wniosek o aktualizację uprawnień rzeczoznawcy SITSpoż

Specjalności rzeczoznawców SITSpoż

Regulamin Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż

Oświadczenie rzeczoznawcy

Wniosek o tytuł rzeczoznawcy SITSpoż

Zapraszamy także do współpracy osoby związane z przemysłem spożywczym, które chciałyby uczestniczyć w pracach Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż jako rzeczoznawcy.

Regulamin Zespołu i druki wniosków są dostępne są też w zakładce Zespół Rzeczoznawców/druki dla rzeczoznawców.

 

 
Spotkanie Prezydium i Zarządu Głównego SITSpoż

26 stycznia br.  odbyło się posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Tematami wiodącymi spotkań było przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2012. W bieżący roku SITSpoż. swoją działalność prowadzić będzie w oparciu o podstawowe komórki organizacyjne tj.: Biuro Zarządu Głównego, Ośrodek Doskonalenia Kadr, Zespół Rzeczoznawców oraz Rady Branżowe.

Ośrodek Doskonalenia Kadr przygotował szeroką ofertę szkoleniową skierowaną do pracowników sektora rolno-spożywczego.

Zespół Rzeczoznawców SITSpoż prowadzi działalność w zakresie opracowania ekspertyz i opinii techniczno-ekonomicznych, wycen majątkowych, oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń i wyposażenia zakładów, opinii o innowacyjności maszyn, urządzeń i technologii. Specjaliści w zakresie technologii rolno-spożywczej opracowują projekty norm branżowych, oceniają jakość wyrobów i ich zgodność z normami przedmiotowymi oraz tłumaczą teksty techniczne.

Działania Biura Zarządu Głównego SITSpoż i Rad Branżowych  tradycyjnie mają na celu integrację całego środowiska inżynieryjno-technicznego przemysłu spożywczego  i reprezentowanie problemów tej grupy na  zewnątrz.

Rady Branżowe prowadzą działania na rzecz branż, które reprezentują i są przedstawicielami swoich członków w negocjacjach dotyczących np. prawodawstwa, normalizacji . Obecnie przy Stowarzyszeniu działają następujące Rady:

  • Krajowa Rada Winiarstwa
  • Krajowa Rada Przetwórstwa  i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw
  • Krajowa Rada Gorzelnictwa i Biopaliw
  • Krajowe Forum Piekarstwa i Cukiernictwa
  • Sekcja Przemysłu Mięsnego.

 

W godzinach popołudniowych, po zakończeniu posiedzenia Zarządu Głównego, odbyło się spotkanie noworoczne działaczy i przyjaciół Stowarzyszenia. Przybyło wielu wyśmienitych gości: przedstawicieli władz, zaprzyjaźnionych wyższych uczelni, szkół przemysły spożywczego, zakładów przemysłowych i rzemieślniczych oraz handlu. Życzenia pomyślności w Nowym Roku wszystkim obecnym i ich rodzinom złożył Przewodniczący Stowarzyszenia dr Andrzej Borys oraz w imieniu Duszpasterstwa Polskich Przetwórców Żywności ks. biskup Tadeusz Pikus.

Obecna na uroczystości Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wręczyła naszym kolegom z Oddziału w Kielcach: Witoldowi Kiziołowi i Jerzemu Salwowskiemu  Diamentowe Odznaki NOT.

Fotoreportaż z uroczystości przedstawiamy obok.

  

alt alt

alt alt

 alt alt

 
V Konferencja Piekarska

W dniu 8 listopada 2011 r., w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się: V Konferencja Piekarska nt.: „Spożycie pieczywa a zdrowie społeczeństwa”, na którą zapraszali: Redakcja „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego”, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Rada Gospodarki Żywnościowej. 

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przetwórstwa spożywczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wydziału Rolnego Ambasady Amerykańskiej wielu instytutów i uczelni oraz przedstawiciele prasy codziennej i fachowej. Obecni byli przedstawiciele stacji radiowych i telewizji. Podczas konferencji obywała się wystawa pieczywa z 12 piekarni zgłoszonych na konkurs.

 

Na konferencji przedstawiono następujące tematy:

 Jakość pieczywa na podstawie wyników kontroli IJHARS w latach 2008-2010

 - Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Żywność i żywienie okiem biologa.

- Joanna Gromadzka-Ostrowska, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Rola pieczywa w prawidłowym żywieniu

- dr inż. Anna Diowksz, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Kampania społeczno – informacyjno - edukacyjna dotycząca zwiększenia spożycia pieczywa. 

- Ryszard Błaszków, przewodniczący Krajowej Rady Drożdżownictwa

 

Po każdym wystąpieniu przewidziany był czas na pytania i odpowiedzi.

 

Następnie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród laureatom V Ogólnopolskiego Konkursu Pieczywa. Nagrodzeni zostali:

 

W kategorii „chleb mieszany”:

 I miejsce i liczbę punktów 46,2 otrzymał chleb oznaczony nr 12A tj. chleb wiejski a'1500 g z Piekarni - Cukierni "Stan-Mar", Czarże,

II miejsce i liczbę punktów 45,5 otrzymał chleb oznaczony nr 10A tj. chleb firmowy a' 1000 g z Piekarni - Cukierni Abramowicz i S-ka s.j., Klikawa,

III miejsce i liczbę punktów 44,5 otrzymał chleb oznaczony nr 11A tj. chleb baltonowski a' 650 g ze Spółdzielni Piekarsko- Ciastkarskiej, Warszawa.

 

Wyróżnienia otrzymały chleby:

nr 7A - barowy z Piekarni J. i Z. i S. Putka, A. Pudzianowski s. j., Warszawa,

nr 3A - wiejski z piekarni ZPHU "BA-JA", Jaworzno,

nr 6A - kresowy z Piekarni Polpain - Putka Sp. z o.o., Warszawa Wesoła,

nr 5A - gospodarski z Piekarni Hermanice "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Ustronie,

nr 9A - domowy z Piekarni Marian Pozorek, Warszawa.

 

W kategorii „pieczywo ciemne”

I miejsce i liczbę punktów 43,2 otrzymał chleb oznaczony nr 6B tj. chleb żytni razowy ze słonecznikiem a' 1080 g z Piekarni Polpain - Putka Sp. z o.o., Warszawa Wesoła,

II miejsce i liczbę punktów 40 otrzymał chleb oznaczony nr 4B tj. chleb graham a' 400 g ze "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Głogów.

III miejsca - nie przyznano

 

W kategorii „pieczywo z dodatkami prozdrowotnymi”

I miejsce

i liczbę punktów 45,7 otrzymał chleb oznaczony nr 5C tj. chleb mieszany słonecznikowy a' 500 g ze "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Ustroń

i exequo

nr 8C tj. chleb żytni 100% z żurawiną a' 500 g z Piekarni - Cukierni Jarosław Gajda, Radom, który otrzymał 45,5 pkt.

II miejsce i liczbę punktów 44 otrzymał chleb oznaczony nr 7C  tj. chleb żytni z żurawiną a' 1100 g z Piekarni J. i Z. i S. Putka, A. Pudzianowski s. j., Warszawa,

III miejsce i liczbę punktów 43,2 otrzymał chleb oznaczony nr 2C tj. chleb żytni z amarantusem a' 800 g ze "Społem" Lubelskiej Spółdzielni Spożywców, Lublin.

 

Wszystkim laureatom gratulujemy!

 

 

 

  Ww  

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 10