Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 119 gości 
 
 
41. Dni Przemysłu Mięsnego.

XLI mieso22 maja obchodzone były po raz 41. Dni Przemysłu Mięsnego. Konkurs "Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2014.
Prezes Fundacji Techniki Polskiej wręczył również Rektorowi Olsztyńskiej SGGW akt przekazania urządzeń badawczych pozyskanych przez Fundację.
czytaj materiały prasowe
zobacz relację totograficzną

 
KONFERENCJA PT. "POSTĘPY BIOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRODUKCJI ŻYWNOŚCI" 4-5 GRUDNIA 2013R.

W dniach 4-5 grudnia w Domu Technika NOT odbyła się konferencja pt. „Postępy Biotechnologii i Techniki Produkcji Żywności” oraz XL obchody Jubileuszowe Dni Przemysłu Mięsnego na które złożyły się konferencja „Bezpieczeństwo Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”, sesja posterowa „Nauka Praktyce” a także ogłoszenie wyników konkursu „Produkt Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym” Jesień 2013.

Organizatorami byli : Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, a także Fundacja Techniki Polskiej.   

Tematami poruszanymi w pierwszym dniu konferencji były m.in.

 •  Jakość i Bezpieczeństwo Żywności-referowanym przez Stanisława Kowalczyka-Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej – referowanym przez prof. Romana Urbana z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Handel żywością na poziomie wspólnotowym i na rynku krajowym – referowany przez Marię Andrzeja Falińskiego z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno –Spożywczego. Stan i perspektywy referowanym przez  Renatę Jędrzejczak z IBPRS
 • Transfer wiedzy i technologii do MŚP europejskiego przetwórstwa żywności. Projekt ramowy  PR-7 –referowanym przez  Andrzeja  Fetlińskiego z firmy Food Concept Poland
 •  Rola Rady Gospodarki Żywnościowej w opiniowaniu rozwiązań legislacyjnych dotyczących producentów żywności referowanym przez  Bronisława Wesołowskiego  z  RGŻ i SITSpoż
 • Problemy ze zmodyfikowaną genetycznie żywnością, a postępy inżynierii genetycznej  -referowanym przez   Marcina Filipeckiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,

Podsumowaniem pierwszego dnia był panel dyskusyjny, w którym referenci, członkowie Rady Gospodarki Żywnościowej, przedstawiciele uczelni wyższych, a także pracownicy instytutów badawczych dyskutowali nad przyszłością rozwoju żywności eksportowej na rynku europejskim i światowym, rozwoju lokalnych producentów żywności, a także nad upowszechnieniem jakości ekologicznej.

Drugiego dnia jednym z głównych tematów poruszonych było bezpieczeństwo zdrowotne żywności pochodzenia zwierzęcego-referowany przez Janusza Związka – Głównego Lekarza Weterynarii, a także problemy związane z gospodarką odpadami produkcyjnymi w przemyśle mięsnym – referowany przez Jacka Leonkiewicza - członka Rady Gospodarki Żywnościowej.

Następnie zostały ogłoszone wyniki XL Jubileuszowego Konkursu „Produkt najwyższej Jakości w przemyśle mięsnym” Jesień 2013, w grupie wędzonek, kiełbas suszonych, podsuszanych oraz wędlin surowych i surowych dojrzewających. Nagrody wręczała – z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, a także Renata Jędrzejczak p.o. Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Nagrody zostały przyznane m.in. dla Zakładów Mięsnych  Henryk Kania, a także Tarczyński S.A. Na koniec został pokrojono okolicznościowy tort, w związku z jubileuszowymi obchodami konkursu, a przybyli goście zostali zaproszeni na degustacje wyróżnionych produktów. 

alt alt

alt alt

 
RELACJA Z VII OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY I KONFERENCJI PIEKARSKIEJ

W dniu 20 listopada w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  odbyła się VII Ogólnopolska Wystawa i Konferencja Piekarska. Organizatorami imprezy było nasze Stowarzyszenie, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, Krajowa Rada Drożdżownictwa oraz Rada Gospodarki Żywnościowej. Podczas konferencji miały miejsce następujące wykłady:

- Anny Kędry (Główny Inspektorat Sanitarny ) - Wymagania sanitarne

- Iwony Szepietowskiej  - Wymagania techniczne/organizacyjne

- Zbigniewa Oczadły - Czego oczekuje konsument? - Wsparcie sprzedaży pieczywa przez badania konsumenckie i testy sensoryczne

 - Krystyny Jarosz (Forum Piekarstwa i Cukiernictwa) - Doskonalenie technologii piekarskiej i wykorzystanie nowoczesnych kanałów dystrybucji  

- Bronisława Wesołowskiego (Rada Gospodarki Żywnościowej) - Przyszłość piekarstwa w Polsce na tle zachodzących zmian

Gości konferencji i wystawców zaszczycił swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba, który wyraził szacunek dla pracy całej branży piekarniczej.Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa najlepszych produktów piekarskich. Producenci przedstawili wyroby, które zgłosili do oceny w VII Ogólnopolskim Konkursie Pieczywa oraz najciekawsze inne  produkty ze swoich zakładów. Wszystko cieszyło zarówno oko jak i podniebienie zwiedzających. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieczywa. 

Wyniki Konkursu zamieszczamy poniżej.

W kategorii Chleb mieszany

I miejsce i liczbę punktów 50 otrzymał chleb oznaczony nr 8A tj. chleb wiejski z Piekarni Familijnej, Krośnice,

II miejsce i liczbę punktów 48,75 otrzymał chleb oznaczony nr 11A tj. chleb sielski ze Spółdzielni Piekarsko - Ciastkarskiej Fawor, Poznań,

III miejsce i liczbę punktów 47,0 otrzymały chleb oznaczony nr 10A tj. chleb baltonowski ze Spółdzielni Piekarsko – Ciastkarskiej z Warszawy

W kategorii Pieczywo  żytnie

I miejsce i liczbę punktów 49,5 otrzymał chleb oznaczony nr 3B tj. chleb żytni 100% z Piekarni STAN-MAR, Czarże,

II miejsce i liczbę punktów 48,5 otrzymał chleb oznaczony nr 8B tj. chleb żytni bez drożdży z Piekarni Familijnej, Krośnice,

III miejsce - i liczbę punktów 47,0 otrzymał chleb oznaczony nr 10B tj. chleb pytlowy ze Spółdzielni Piekarsko – Ciastkarskiej z Warszawy

W kategorii Pieczywo z dodatkami prozdrowotnymi

I miejsce i liczbę punktów 43 otrzymał chleb oznaczony nr 1C tj. chleb słonecznikowy z Piekarni  Adam Ciszek, Dębica,

II miejsce i liczbę punktów 42 otrzymał chleb oznaczony nr 5C  tj. chleb razowy na miodzie z żurawiną ze Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” Częstochowa,

III miejsce i liczbę punktów 40 otrzymał chleb oznaczony nr 8C tj. chleb fitness z Piekarni Familijnej, Krośnice

W kategorii Pieczywo pszenne

I miejsce i liczbę punktów 45,25 otrzymała bułka paryska oznaczona nr 4D z Piekarni Dąbrowscy, Stare Babice

II miejsce i liczbę punktów 41,25 otrzymały bułki poznańskie oznaczone nr 5D ze Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” Częstochowa,

III miejsce i liczbę punktów 40,25 otrzymały bułki owsiane oznaczone nr 9D z EKO PIEKARNI Sp. z o.o , Wydminy.

alt alt alt alt

 

 
Władze Stowarzyszenia

 

 Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2012 r. zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nowe władze naszego Stowarzyszenia, które wybrał Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Zgodnie z postanowieniami Zjazdu organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest obecnie Zarząd Główny na czele  z  Prezesem inż. Bronisławem Wesołowskim.  Jako organ nadzoru  powołana została Rada Krajowa, której przewodniczył prof. Andrzej Borys (do dn. 4.09.2013) z Mazowieckiego Oddziału SITSpoż  
W dniu 15 listopada 2013r. jednogłośnie wybrany został nowy przewodniczący Rady Krajowej - prof dr hab. Stanisław Tyszkiewicz

 

Pozostali członkowie Rady Krajowej:

Władysław Kopczyński – Oddział w Bielsku Białej
                                           – wiceprzewodniczący
Teresa Dąbrowska           – przedstawiciel 
                                               Konwentu Członków Honorowych
Elżbieta Polak                    – Oddział w  Łodzi
Alojzy Patelski                  – Oddział Poznań
Ryszard Sąsiadek             – Oddział Zielona Góra
Jerzy Salwowski               – Oddział Kielce
Stanisław Tyszkiewicz     – Oddział Warszawa
Teresa Wysocka              – Oddział Kielce    

 

We wpisie w KRS dokonano także nowelizacji w rozdziale dotyczącym przedmiotu działalności Stowarzyszenia.

 

Na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów wybrano także następujący nowy skład Głównego Sądu Koleżeńskiego:

 

Małgorzata Rawa             – Oddział Toruń  przewodnicząca
Marek Cierach                  – Oddział Olsztyn
Kazimierz Manista            – Oddział Warszawa
Paweł Plackowski             – Oddział Katowice
Halina Sobala                    – Oddział Częstochowa
Cezary Zacharski              – Oddział Radom

 
WYBORCZE KRAJOWE ZGROMADZENIE DELAGATÓW SITSPOŻ - PRZYSIEK K/TORUNIA 15.11.2013R,

W dniach 14-15 listopada br. delegaci oddziałów terenowych Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego  z całej Polski  gościli  na zaproszenie przewodniczącego  oddziału toruńskiego SITSpoż.  Edmunda Kośnika w Centrum Konferencyjnym” Daglezja w Przysieku k/Torunia. Program całości uroczystości składał się z czterech głównych punktów:
- ogólnopolskiej konferencji nt. „Szanse i zagrożenia dla rozwoju przemysłu spożywczego”,
- finału konkursu „ Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2013” 
- Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów SITSpoż. oraz wizyty studyjnej w firmie winiarskiej VINPOL Sp. z  o.o. w Toruniu. Tak urozmaicony program  pobytu był możliwy dzięki temu, że oddział toruński SITSpoż. otrzymał dofinansowanie na organizację ogólnopolskiej konferencji i wyżej wymienionego konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013. Patronat Honorowy nad konferencją i konkursem sprawował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Ważną częścią konferencji  były wystąpienia prof. dr hab. Stanisława Tyszkiewicza nt. roli środowisk naukowych i inżynierskich w kreowaniu postępu techniczno-ekonomicznego polskiego przetwórstwa rolno-spożywczego  oraz radcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przemysława Saltarskiego nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i działań przewidzianych  dla Priorytetu I „ Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich”. Dzięki obu prezentacjom była możliwość zapoznania się  z działaniami jakie podejmowali wybitni naukowcy, także członkowie SITSpoż.,  dla rozwoju polskiej myśli technicznej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Profesor Tyszkiewicz w swej wypowiedzi ciepło wspominał zasługi zmarłego we wrześniu br.  przewodniczącego Rady Krajowej SITSpoż. prof. Andrzeja Borysa, a zebrani uczcili jego pamięć minutą ciszy. 
Urozmaiceniem prezentacji  były zdjęcia z dawnych sympozjów , konferencji, itp. na których  można było  rozpoznać  znanych  przedstawiciel  nauki  związanych z polskim przemysłem rolno-spożywczym.
Przemysław Saltarski -radca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zaprezentował zebranym założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kolejne lata 2014-2020. Obecnie zakończyły się konsultacje społeczne w tym zakresie i szczegóły programu dopiero są doprecyzowane. Uczestnicy konferencji szczególnie zainteresowani byli dofinansowaniami w zakresie szkoleń i doradztwa, które przewidziane są w ramach Priorytetu I.
W godzinach popołudniowych w salach restauracyjnych ośrodka „ Daglezja”  rozpoczęło się podsumowanie tegorocznej edycji konkursu „Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw”.  Wśród nagrodzonych firm znajdowały się nie tylko zakłady przetwórstwa spożywczego, ale także restauracje i szkoły gastronomiczne. Uroczystość miała piękną oprawę muzyczną i medialną. Obecne były miejscowe media na czele z TVP Bydgoszcz a  orkiestra dęta z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury umilała zebranym czas swoim występem.
Drugiego dnia pobytu w Przysieku odbyło się Wyborcze Zgromadzenie Delegatów SITSpoż. Obrady prowadził wiceprzewodniczący Rady Krajowej SITSpoż. inż. Władysław Kopczyński z oddziału z Bielska-Białej.   Najważniejszym punktem obrad był wybór nowego przewodniczącego Rady Krajowej SITSpoż., mającego zastąpić przedwcześnie zmarłego prof. Andrzeja Borysa, który kierował Stowarzyszeniem od 2006 roku.  Zgromadzenie jednogłośnie na to stanowisko powołało  prof. Stanisława Tyszkiewicza reprezentującego  mazowiecki oddział SITSpoż.. Prof. Stanisław Tyszkiewicz w latach 1998 -2006 pełnił rolę przewodniczącego Zarządu Głównego SITSpoż.  Po wyborach nowowybrany przewodniczący przedstawił swoją wizję głównych kierunków działania Stowarzyszenia w najbliższych latach.
Ostatnim punktem pobytu przedstawicieli SITSpoż. w Toruniu była wizyta studyjna w firmie VINPOL Sp. z o.o. w Toruniu. Przewodnikiem po zakładzie była dyrektor Anna Kalinowska, która  jest także wiceprzewodniczącą Polskiej Rady Winiarstwa działającej w ramach SITSpoż. Zwiedzający mogli zapoznać się z  technologią produkcji win, obejrzeć zakładowe laboratorium i spróbować jak smakuje grzaniec  starotoruński produkowany przez VINPOL. 
Uczestnicy uroczystości, którzy przybyli z całej Polski, byli zachwyceni  gościnnością gospodarzy i dziękowali serdecznie przedstawicielom Toruńskiego Oddziału SITSpoż. za zaproszenie do Torunia.

alt  alt alt alt

 
Trwa wymiana legitymacji rzeczoznawców Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż

Zespół Rzeczoznawców informuje, że trwa aktualizacja uprawnień i wymiana legitymacji, uprawniających do wykonywania prac rzeczoznawczych. Legitymacje wydane przed dniem 1.06.2012 r. straciły ważność z dniem 31 grudnia 2012 roku.
Prosimy zainteresowanych: rzeczoznawców, zarządy oddziałów Stowarzyszenia i kierowników grup terenowych do składania w komisjach przy zarządach oddziałów wypełnionych wniosków.

Zapraszamy także do współpracy osoby związane z przemysłem spożywczym, które chciałyby uczestniczyć w pracach Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż jako rzeczoznawcy.

Regulamin Zespołu i druki wniosków są dostępne są w zakładce Zespół Rzeczoznawców/druki dla rzeczoznawców.

W zakładce Zespół Rzeczoznawców/Lista rzeczoznawców jest zamieszczona lista rzeczoznawców, którzy zaktualizowali uprawnienia.

 
Sandomierz 2013 r.

 

 W dniach 13-14 września br. Koło Seniorów i Środowiska Mazowieckiego Oddziału naszego Stowarzyszenia zorganizowało wycieczkę do Sandomierza.

 

Program wycieczki obejmował także inne bardzo ciekawe miejsca.

Uczestnicy odwiedzili:

 • Mleczarnię w Radomiu – dawniej  ROLMLECZ, a obecnie należącą do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie
 • Ufortyfikowany pałac „Krzyżtopór” w Ujeździe
 • Prywatną winnicę i winiarnię w okolicach Dwikoz
 • Sandomierz – gdzie po najciekawszych miejscach oprowadzał uczestników wcześniej zamówiony przewodnik.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wizyty w mleczarni i winnicy. Wszyscy uczestnicy, jako osoby związane zawodowo z przemysłem spożywczym, chętnie przyjrzeli się pracy w tych miejscach.

Szczególnie gorąco dziękujemy Panu Szczepanowi  Skomrze  za umożliwienie zapoznania się z kierowanym przez niego zakładem. Dziękujemy za poświęcony nam czas, ciekawą prezentację i degustację miejscowych wyrobów.

Dzięki ładnej pogodzie i miłej atmosferze panującej wśród wszystkich uczestników wycieczki cała impreza była bardzo udana i stanowiła wspaniałą okazję do integracji naszego środowiska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii fotograficznej.

 

                             

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 10