Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 109 gości 
 
 
XLIII DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu przy współudziale naszego Stowarzyszenia zorganizował po raz czterdziesty trzeci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi KONKURS pod tytułem "Produkt najwyższej jakości w przemyśle mięsnym" WIOSNA 2015

 

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedzone było konferencją pt. "Perspektywy Wędzarnictwa w Polsce", a także sesją posterową na której uczestnicy mogli prezentować swoje prace.

Więcej…
 
Najlepsze produkty spożywcze Kujaw i Pomorza

Szynka pieczona” bydgoskiego Drobexu oraz „Czernina z kluskami” z Zajazdu Staropolskiego w toruńskim Hotelu Gromada, to najlepsze produkty spożywcze z naszego regionu w 2014 roku. Wyniki ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu na najlepsze kujawsko-pomorskie smaki poznaliśmy 26 listopada, podczas gali w Przysieku.
Celem dorocznego konkursu jest wyłonienie i wypromowanie najlepszych produktów spożywczych wytworzonych w województwie kujawsko-pomorskim, otwieranie nowych rynków zbytu i propagowanie różnorodności produktów spożywczych oraz rozwijanie pomysłowości i inicjatyw specjalistów z zakładów przetwórczych branży rolno-spożywczej i gastronomicznej regionu. Konkurs przyczynia się również do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulinarnego Pomorza i Kujaw.

Przeprowadzony został w dwóch kategoriach:
•    zakłady przetwórcze przemysłu rolno-spożywczego
•    restauracje.


Zgłoszenia do udziału w konkursie trwały od 15 października do 14 listopada. Udział w rywalizacji wzięło 11 zakładów przetwórczych z 18 produktami oraz 8 restauracji, w tym 3 warsztaty szkół gastronomicznych z 13 produktami.

Do konkursu zgłaszane są produkty odpowiadające standardom europejskim i charakteryzujące się najwyższą jakością. Konkurs zwraca uwagę konsumentom na produkty, które warto wybrać spośród szerokiej oferty artykułów dostępnych na sklepowych półkach.  Nagrody za zajęcie czołowych lokat maja formę statuetek. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest również możliwość ekspozycji nagrodzonego produktu na stoisku promocyjnym województwa kujawsko-pomorskiego podczas Targów Grüne Woche 2014 w Berlinie. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się podczas wystawy zgłoszonych do oceny produktów w czwartek (26 listopada) w Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku.

Konkurs realizuje działający w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Sekretariat Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Jego organizacja jest dofinansowana ze środków pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 
Relacja z VIII Ogólnopolskiej Wystawy i Konferencji Piekarsko-Ciastkarskiej

W dniu 05 listopada br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Piekarska pt.  Cenimy zdrowie -€“ stawiamy na żyto"€, która poświęcona była wykorzystaniu żyta w piekarstwie i cukiernictwie, z uwzględnieniem aspektów technologicznych, zdrowotnych i marketingowych. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, redakcja "Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego"€, Rada Gospodarki Żywnościowej oraz Krajowa Rada Drożdżownictwa.

Jak co roku imprezami towarzyszącymi była wystawa piekarsko-cukiernicza i podsumowanie wyników VIII Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze wyroby. Otwarcia konferencji dokonali Podsekretarz Stanu MRiRW Tadeusz Nalewajk oraz Prezes ZG SITSpoż i Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej Bronisław Wesołowski. Wśród wielu zaproszonych znamienitych gości swoją obecnością zaszczycili nas : Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisław Kowalczyk i z-ca Głównego Inspektora IJHARS Dorota Krzyżanowska, Prezes Stowarzyszenia Piekarzy Polskich Janusz Kazimierczuk, v-ce Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Agnieszka Miszczak-Płuciennik, Kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu BPRS, oraz Prezes Stowarzyszenia Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej Jadwiga Rothkaehl. W przerwie między wykładami goście i uczestnicy konferencji odwiedzili stoiska wystawiennicze firm biorących udział w ogólnopolskim konkursie piekarsko-cukierniczym. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyło się także stoisko produktów regionalnych i tradycyjnych zorganizowane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W VIII Ogólnopolskim Konkursie Pieczywa wyroby piekarsko-cukiernicze oceniała komisja w składzie: mgr inż. Elżbieta Słowik - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, dr inż. Krystyna Jarosz – Forum Piekarstwa i Cukiernictwa w Warszawie, mgr inż. Monika Soszyńska - Przegląd Piekarski i Cukierniczy w Warszawie. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o ogłoszony wcześniej regulamin, zgodnie z którym przedmiotem konkursu było pieczywo w następujących kategoriach:

I. Chleb żytni o udziale mąki żytniej min. 90%

II. Chleb mieszany o udziale mąki żytniej min. 50%

III. Pieczywo drobne z udziałem mąki żytniej

IV. Przekąski i wyroby ciastkarskie z udziałem mąki żytniej produkowane w piekarniach i cukierniach

Jakość pieczywa oceniano anonimowo metodą oceny jakości za smak, opracowaną na potrzeby konkursu. Jakość przekąsek i wyrobów ciastkarskich oceniano uwzględniając: smak, wygląd i dekorację oraz kreatywność.

 

LISTA LAUREATӓW VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIECZYWA

W kategorii Chleb żytni

I miejsce chleb żytni zapiecek ze Spółdzielni Piekarsko -€“ Ciastkarskiej z Warszawy

II miejsce chleb żytni lwowski z Piekarni nr 3 "€žSpołem"€ Lubelskiej Spółdzielni Spożywców,

III miejsce chleb ludwiński żytni z Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Ludwinie


W kategorii Chleb mieszany

I miejsce chleb ziemniaczany kasztelan z Piekarni Adam Ciszek, Dębica i
chleb sitkowy mieszany z Piekarni nr 3 ze "Społem"€ Lubelskiej Spółdzielni Spożywców,

II miejsce chleb wiejski z Piekarni Cukierni STAN-MAR Sp. z o.o. Czarże,

III miejsce chleb mieszany słowiański ze Spółdzielni Piekarsko -€“ Ciastkarskiej z Warszawy.

 

W kategorii Pieczywo drobne z udziałem mąki żytniej

I miejsce sztangla kanapkowa Kaprysik z Piekarni Adam Ciszek, Dębica.

 

W kategorii Przekąski i wyroby ciastkarskie z udziałem mąki żytniej produkowane w piekarniach
i cukierniach

I miejsce przyznano ciastkom musli z Piekarni ZPHU BA-JA Sc., Jaworzno

 

W załączeniu przekazujemy fotorelację z konferencji i wystawy.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 
Uprawnienia rzeczoznawców SITSpoż

Zmiany w Statucie uchwalone przez Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego spowodowały wprowadzenie także nowych zasad powoływania i działalności rzeczoznawców Stowarzyszenia. W dniu 5 października 2012 r. Uchwałą nr 1/2012 został zatwierdzony przez Zarząd Główny znowelizowany regulamin Zespołu Rzeczoznawców wraz z dokumentami towarzyszącymi.

Zespół Rzeczoznawców przeprowadził proces aktualizacji uprawnień i wymiany legitymacji, uprawniających do wykonywania prac rzeczoznawczych.  Legitymacje wydane przed dniem 1.06.2012 r. straciły swoją ważność z dniem 31 grudnia 2012 roku.

Jednocześnie Stowarzyszenie przestrzega przed legitymowaniem się nieważnymi uprawnieniami rzeczoznawcy SITSpoż przy sporządzaniu opracowań.

 Opracowania często są weryfikowane przez urzędy skarbowe, sądy i policję w zakresie ich poprawności prawno – merytorycznej. W przypadku opracowań, ekspertyz i analiz nie zarejestrowanych przez Zespół Rzeczoznawców SITSpoż oraz parafowanych przez rzeczoznawcę nie figurującego w wykazie rzeczoznawców Stowarzyszenia, jesteśmy zmuszeni dać zgodnie z prawdą negatywną opinię odnośnie wykorzystania posiadanych uprawnień. Opina taka  jest podstawą do wszczynania postępowań karno – skarbowych wobec rzeczoznawcy oraz dochodzeń prokuratorskich.

Stowarzyszenie SITSpoż przestrzega przed konsekwencjami działań polegających na wykorzystywaniu nieważnych legitymacji lub nie rejestrowaniu opracowań w Zespole Rzeczoznawców SITSpoż.

Rzeczoznawcy, których uprawnienia zostały pomyślnie zweryfikowane mogą wykonywać opracowania tylko w ramach naszego Stowarzyszenia. Aktualny wykaz rzeczoznawców znajduje się na stronie internetowej SITSpoż: http://www.sitspoz.pl/index.php/zespo-rzeczoznawcow

Zainteresowanych aktualizacją uprawnień rzeczoznawców zachęcamy do składania wypełnionych wniosków w komisjach przy zarządach oddziałów. Zapraszamy także do współpracy osoby związane z przemysłem spożywczym, które chciałyby uczestniczyć w pracach Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż jako rzeczoznawcy. Regulamin Zespołu i druki wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej – w zakładce Zespół Rzeczoznawców/druki dla rzeczoznawców.

Zachęcamy przedsiębiorców i inwestorów do skorzystania z szerokiej oferty usług Zespołu o doświadczeniu i tradycji datującej się od 1946 roku. W ramach Zespołu Rzeczoznawców wykonujemy między innymi:

  • Oceny stanu technicznego i wyceny aktualnej wartości rynkowej maszyn, urządzeń, sprzętu
  • Wyceny majątkowe obejmujące nieruchomości, budynki i grunty
  • Opinie dotyczące zgodności maszyn i urządzeń z europejskimi normami.
  • Ekspertyzy zdolności przemiałowej młynów.
  • Oceny artykułów spożywczych pod względem przydatności do spożycia i opinie o warunkach przechowywania produktów.
  • Opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej młynów, gorzelni, piekarni, masarni wiejskich i in.
  • Opinie dotyczące innowacyjności maszyn, urządzeń i rozwiązań technologicznych w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przewidziano w ramach Osi I Gospodarka - Innowacje - Technologie w Priorytecie Inwestycyjnym 3.3 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

 Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt: 

Tel.    22 827 38 49,     fax.  22 827 38 47,   

 

e-mail   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 
XLII Dni Przemysłu Mięsnego

W dniu 4 grudnia br. w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 , III piętro, odbyły się XLII Dni Przemysłu Mięsnego połączone z ogłoszeniem wyników KONKURSU:€ž Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym € JESIEŃ 2014 organizowannym pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego- Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu przy współudziale naszego Stowarzyszenia.

Program uroczystości obejmował:
W godzinach 10.00-14.00 seminarium pt. €žAktualne problemy oceny surowca, znakowanie i dystrybucji produktów mięsnych€ .
Po godzinie 14.00 zostały ogłoszone wyniki XLII KONKURSU €ž Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym,€ połączone z degustacją nagrodzonych produktów.

W załączeniu szczegółowy program.

Program Jesień 2014

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 
VIII Konferencja i Wystawa Piekarsko - Cukiernicza i VIII Konkurs Piekarsko - Cukierniczy

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie SITSpoż. oraz Przegląd Piekarski i Cukierniczy serdecznie zapraszają na VIII Konferencję i Wystawę Piekarsko - Cukierniczą pt . "€žCenimy zdrowie - stawiamy na żyto w piekarstwie i cukiernictwie" w dniu 05.11.2014 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz VIII Ogólnopolski Konkurs Piekarsko - Cukierniczy, który odbędzie się w dniu 21.10.2014r

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Załącznik nr 1 Szczegółowe informacje nt. konferencji i konkursu

Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia na konkurs

Załącznik nr 3 Karta zgłoszenia na wystawę dla firm z otoczenia piekarstwa i cukiernictwa

Załącznik nr 4 Karta zgłoszenia na konferencję

Załącznik nr 5 Regulamin konkursu

 
galeria. wyjazd szkoleniowy do łodzi

W dniach 19-20 września Klub Seniora i Środowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Oddziału SITSpoż. zorganizowało wyjazd do Łodzi.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego GROT w Starowej Górze i spotkanie z właścicielem –Józefem Grotem. Pobyt w zakładzie był bardzo interesujący. Mieliśmy okazję zwiedzić cały zakład i obejrzeć linie produkcyjne, także nowoczesną linię do produkcji pierogów. Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT wzbudził w nas podziw i wszyscy gratulowaliśmy właścicielowi wizji i konsekwencji w budowaniu wizerunku swojego zakładu.

Z Starowej Góry przejechaliśmy do Łodzi do siedziby Cechu Rzeźników i Wędliniarzy Ziemi Łódzkiej. Tam zostaliśmy przywitani przez Starszego Cechu Jana Podkówkę i Dyrektora Biura Cechu Mariana Winiarskiego. Podczas spotkania była okazja do dyskusji nt. sytuacji branży mięsnej w Polsce. Degustowaliśmy także wyroby wędliniarskie wyprodukowane w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego GROT.

Następnie przyszedł czas na zwiedzanie miasta Łódź. Większość z nas pamięta Łódź z czasów gdy była ona głównym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Obecnie miasto stawia przede wszystkim na rozwój turystyki. Udostępniane są na muzea, galerie handlowe i hotele dawne budynki fabryk. Wszystkie zabytki sukcesywnie są odrestaurowywane i wyglądają coraz okazalej. Zwiedziliśmy z przewodnikiem między innymi Centralne Muzeum Włókiennictwa mieszczące się w dawnej fabryce Geyera, dawne osiedle robotnicze Księży Młyn, pałac Izraela Poznańskiego, w którym obecnie mieści się Muzeum Miasta Łodzi, Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Manufaktura”mieszczące się w obiektach pofabrycznych. Obowiązkowym punktem programu był spacer ulicą Piotrkowską i podziwianie pięknych kamienic.

Zdjęcia z wyjazdu zamieszczone zastały obok w zakładce: relacja fotagraficzna

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 10