Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
PROJEKTY EUROPEJSKIE
NOWY PROJEKT REAL PDF Drukuj Email
PROJEKTY EUROPEJSKIE

 alt

Miło jest nam Państwa poinformować, że Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż) wraz z REAL,-  realizuje projekt partnerski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Realizacja projektu zamkniętego:

„Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy real,- -szkolenia ogólne”

odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.01-00-582/09. 

Więcej…
 
PROJEKT REAL PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 kwietnia 2010 09:59

 

Ogólnopolski program szkoleniowy dla pracowników firmy real,-

 

Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.) wygrało konkurs w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki schemat a (Europejski Fundusz Społeczny) i zdobyło środki unijne na realizację projektu zamkniętego: „Doskonalenie umiejętności, kwalifikacji i wiedzy pracowników firmy real,- – szkolenia ogólne”. 



www.europa.eu.int 
www.efs.gov.pl 
www.parp.gov.pl 


Poprawiony: środa, 25 sierpnia 2010 08:28
 
PROJEKT MAKRO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 kwietnia 2010 09:57

 

Ogólnopolski projekt szkoleniowy dla pracowników firmy Makro Cash and Carry Polska S.A.

 

Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.) wygrało konkurs w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, schemat „a” i zdobyło środki unijne na realizację projektu zamkniętego: „Doskonalenie umiejętności, kwalifikacji i wiedzy pracowników firmy makro – szkolenia ogólne”. 



www.europa.eu.int 
www.efs.gov.pl

Poprawiony: środa, 25 sierpnia 2010 08:31
 
EURO KADRY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 kwietnia 2010 09:56

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
EURO-KADRY
Ogólnopolski Program Szkoleniowy 
Przedsiębiorstw i Ich Pracowników


EURO KADRY - BEZPŁATNE SZKOLENIA

 

Pragniemy poinformować, iż dnia 01.07.2005r. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu szkoleniowego - "EURO-KADRY Ogólnopolski Program Szkoleniowy Przedsiębiorstw i Ich Pracowników" realizowanego w ramach schematu "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr", Działania 2.3 SPO RZL. 
W okresie od 1 lipca 2005 r . tj. od rozpoczęcia projektu do marca 2007 roku przeszkolono łącznie 1592 osoby. 
Odbyło się 108 kursów , w tym : 6 - „Dotacje Unijne" , 30 - „Dokumentacja systemów jakości z uwzględnieniem systemu HACCP” , 18 – „Wdrażanie systemu HACCP w zakładzie”, 18 – „Audit wewnętrzny systemów jakości w przedsiębiorstwie”,18 – „Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami PN-EN,ISO 9001:2001 w przedsiębiorstwie produkcyjnym”, 18 – „Wdrażanie standardów BRC, IFS i EUREPGAP jako wizytówki nowoczesnego przedsiębiorstwa produkującego żywność”. 

Od dnia 01.07.2005r. w ramach niniejszego projektu realizowane były następujące szkolenia 

W związku z zaliczeniem wynagrodzeń pracowników biorących udział w szkoleniach na poczet 20% wkładu własnego wnoszonego do tego typu projektów przez przedsiębiorstwa delegujące swych pracowników na szkolenia, wszystkie szkolenia realizowane w ramach niniejszego projektu byłyBEZPŁATNE !!! 

Szkolenia organizowane były na terenie całego kraju w oparciu o ośrodki szkoleniowe posiadające zaplecze noclegowe, gastronomiczne i konferencyjne. 
Uczestnicy w ramach szkolenia zapewnione mieli BEZPŁATNIE : wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe a w przypadku grup zorganizowanych - dojazd. 

W szkoleniach mogli brać udział wyłącznie delegowani pracownicy oraz przedsiębiorcy sektora MSP - Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

W celu zweryfikowania przynależności Państwa firmy do sektora MSP prosimy o skorzystanie z KWALIFIKATORA MSP !!! (link na dole strony).

Kwalifikator MSP 

Poprawiony: środa, 25 sierpnia 2010 08:35