Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Zadania kompetencje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Wojnarowska   
czwartek, 08 kwietnia 2010 01:00
  • Opracowywaniem materiałów związanych z działalnością statutową

  • Organizowaniem imprez naukowych (konferencje, seminaria, sympozja)
  • Organizowaniem imprez promocyjnych (wystawy), technicznych (wyjazdy specjalistyczne)
  • Organizowaniem spotkań integracyjnych
  • Współpracą z jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, Federacją SNT NOT, innymi stowarzyszeniami, urzędami centralnymi, samorządowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi


Zespół Statutowo-Organizacyjny na zlecenie kontrahentów zewnętrznych organizuje różne przedsięwzięcia w zakresie wyżej wymienionym. 

Poprawiony: sobota, 10 kwietnia 2010 14:50