Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Oferta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Rawa   
czwartek, 08 kwietnia 2010 01:00

Specjalności rzeczoznawców branży spożywczej

 

 

Numer specjalności

Nazwa specjalności

1

2

I-10.1

Zagadnienia ogólnotechniczne

I-10.1.1.

Projektowanie zakładów przemysłu spożywczego

I-10.1.2.

Konstrukcja i projektowanie aparatury i urządzeń przemysłu spożywczego

I-10.1.3.

Eksploatacja maszyn i urządzeń oraz instalacje łącznie z automatyką i sterowaniem w przemyśle spożywczym

I-10.1.4.

Maszyny, urządzenia, aparaty oraz instalacje w zakresie wyceny i oceny ich przydatności w przemyśle spożywczym

I-10.1.5.

Urządzenia i instalacje elektryczne w przemyśle spożywczym

I-10.1.6.

Aparaty i instalacje chłodnicze w przemyśle spożywczym

I-10.1.7.

Gospodarka energetyczno – cieplna w przemyśle spożywczym

I-10.1.8.

Urządzenia sanitarne i gospodarka wodno – ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego

I-10.1.9.

Ochrona środowiska w zakładach przemysłu spożywczego

I-10.1.10.

Opakowania hurtowe i detaliczne w przemyśle spożywczym

I-10.1.11.

Inżynieria aparatury przemysłu spożywczego

I-10.1.12.

Transport i magazynowanie surowców, półproduktów i produktów w przemyśle spożywczym

I-10.1.13.

Obiekty i urządzenia w przemyśle cukrowniczym

I-10.2.

Technologia przemysłu spożywczego

I-10.2.1.

Przechowalnictwo płodów roślin okopowych

I-10.2.2.

Technologia i technika schładzania i zamrażania produktów spożywczych

I-10.2.3.

Technologia i technika przemysłu mięsnego

I-10.2.4.

Technologia i technika przemysłu przetwórstwa odpadów poubojowych w przemyśle mięsnym

I-10.2.5.

Technologia i technika przemysłu jajczarsko - drobiarskiego

I-10.2.6.

Technologia i technika przemysłu tłuszczowego

I-10.2.7.

Technologia i technika przemysłu zbożowo - młynarskiego

I-10.2.8.

Technologia i technika przemysłu piekarskiego i ciastkarskiego

I-10.2.9.

Technologia i technika przetwórstwa owocowo - warzywnego

I-10.2.10.

Technologia i technika przemysłu chłodniczego

I-10.2.11.

Technologia i technika przemysłu cukierniczego

I-10.2.12.

Technologia i technika produkcji cukru

I-10.2.13.

Technologia i technika wysłodków

I-10.2.14.

Technologia i technika przemysłu spirytusowego i drożdżowego

I-10.2.15.

Technologia i technika kwasów organicznych

I-10.2.16.

Technologia i technika przemysłu koncentratów spożywczych

I-10.2.17.

Technologia i technika przemysłu ziemniaczanego

I-10.2.18.

Technologia i technika przemysłu gorzelniczego i krochmalniczego

I-10.2.19.

Technologia i technika przemysłu piwowarsko - słodowniczego

I-10.2.20.

Technologia i technika przemysłu winiarskiego

I-10.2.21.

Technologia i technika przetwórstwa runa leśnego

I-10.2.22.

Technologia i technika przemysłu gastronomicznego

I-10.2.23.

Technologia i technika produkcji octu i musztardy

I-10.2.24.

Technologia i technika produkcji napojów bezalkoholowych

I-10.2.25.

Technologia i technika przemysłu wód mineralnych

I-10.2.26.

Technologia i technika przemysłu mleczarskiego

I-10.2.27.

Technologia i technika przemysłu paszowego

I-10.2.28.

Technologia i technika przemysłu zielarskiego

I-10.2.29.

Technologia i technika produkcji przemysłu tytoniowego

I-10.2.30.

Technologia i technika przemysłu rybnego

I-10.2.31.

Mikrobiologia przemysłu spożywczego, w tym cukrowniczego.

 

I-10.3.

 

 

Bioinżynieria i procesy biotechnologiczne w przemyśle spożywczym

I-10.4.

Towaroznawstwo i analizy jakościowe artykułów spożywczych

I-10.5.

Ekonomika i organizacja pracy

I-10.6.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia i higiena produkcji

I-10.7.

Normalizacja

I-10.8.

Informatyka i informacja

I-10.9.

Ochrona środowiska

I-10.10.

Ochrona przeciwpożarowa

I-10.11.

Badanie jakości

I-10.12.

Wynalazczość i racjonalizacja

I-10.13.

Gospodarka rolna, leśna i drzewnictwo

I-10.14.

Ocena ryzyka i szacowanie poniesionych strat

I-10.15.

Badanie rynku i opinii publicznej

I-10.16.

Rekultywacja i gospodarka odpadami


 

Poprawiony: piątek, 11 stycznia 2013 10:08