Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Nasi Klienci PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Rawa   

 

 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Od 1995 roku  – Wycena zakładów przemysłowych dla celów odszkodowawczych. Zlecenia uzyskiwane w drodze przetargowej. Ponad 500 ekspertyz – wycen: np. w 1998 roku – 46 szt. W 2004 roku w wyniku przetargu - w lipcu otrzymaliśmy 70 ekspertyz dot. wyceny majątku nieruchomego i ruchomego oraz oszacowania utraconych korzyści przedsiębiorstw.
 • Ministerstwo Środowiska – współpraca od 2005 roku - Wycena zakładów przemysłowych, głównie tartaków dla celów odszkodowawczych. Zlecenia uzyskiwane w drodze przetargowej.
 • Urzędy Skarbowe (Poznań, Grunwald, Winogrady, Jeżyce, U.S. Śrem.) - Oceny stanu technicznego i wyceny majątku ruchomego
 • Sąd Wojewódzki IC.  – Wycena „Młynów Centralnych” w Gołańczy dla celów odszkodowawczych.
 • Zakłady Przemysłu Cukierniczego MILANÓWEK – Ocena stanu technicznego i wycena majątku ruchomego firmy.
 • Z-dy DANUTA S.A. - Malbork – Wycena linii produkcyjnych
 • Z-dy JUTRZENKA - Bydgoszcz – Ocena stanu technicznego i wycena majątku ruchomego firmy
 • Bank BGŻ Warszawa, Chełmska – Wycena majątku firmy „Szynkopol”
 • STAR - FOODS S.A. Warszawa, ul. Postępu 21 Ocena stanu technicznego i wycena majątku ruchomego firmy 
 • BOIRON Sp. z o.o. Ocena stanu technicznego i wycena majątku ruchomego firmy
 • Sąd Okręgowy IC w Warszawie – Wyceny majątku ruchomego firmy – Piekarnia w Warszawie. - Opinia dotycząca utraconych korzyści z tytułu nacjonalizacji – Młyn w Wieruszowie. - Wyceny szkody rzeczywistej – Zakład Ślusarski w Warszawie.
 • Zakłady Mięsne Mysław - Mysłowice. Wyceny maszyn i urządzeń dla potrzeb banków.
 • Firma Mięsno Wędliniarska AJPi - Siemianowice. Wyceny maszyn i urządzeń dla potrzeb banków
 • PZU. Centrum Likwidacji Szkód. Poznań. Ustalanie przyczyn i rozmiarów szkód.
 • BIOETANOL Sp. z o.o. + Kredyt Bank S.A. – Zespół Rzeczoznawców pełni funkcję Doradcy Technicznego Usługi dot. budowy zakładu produkcji bioetanolu.
 • real,- Sp. z o. o. i Spółka” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 61, 02 – 183 Warszawa – 19 opinii o wartości nieruchomości zabudowanych.