Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Eksperci Zespołu Rzeczoznawców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Rawa   

 Stowarzyszenie Naukowo – Technicznego informuje, że nasi rzeczoznawcy legitymują się przygotowaniem zawodowym i odpowiednimi  uprawnieniami państwowymi (rzeczoznawcy majątkowi) i branżowymi. Mamy w swoim dorobku wiele opracowań, wykonywanych zarówno na zlecenia ministerstw, sądów, zakładów produkcyjnych, a także na zlecenia osób fizycznych.  

Zespół dysponuje rzeczoznawcami o następujących specjalnościach:

 • rzeczoznawcy majątkowi, posiadający uprawnienia państwowe ds. szacowania nieruchomości i  ruchomości,
 • inżynierowie geodeci,
 • inżynier specjalista od elektrowni
 • inżynierowie budownictwa lądowego,
 • inżynierowie mechanicy,
 • inżynier mechanizacji rolnictwa,
 • mechanik, technolog w specjalności obróbka metali skrawaniem,
 • inżynierowie włókiennicy,
 • inżynierowie konstruktorzy i architekci,
 • inżynierowie elektrycy, 
 • inżynierowie technologii rolniczej,
 • inżynierowie, technolodzy przemysłu zbożowo - młynarskiego,
 • inżynierowie,technolodzy przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • inżynierowie mechanicy w specjalności maszyny i urządzeń przemysłu chemicznego i spożywczego  
 • inżynierowie, technolodzy przemysłu piwowarsko – słodowniczego,
 • inżynier mechanik w specjalności obrabiarki i technologia budowy maszyn, 
 • inżynier chemik oraz inżynier chemik ceramik ds. zakładów ceramiki budowlanej,
 • inżynier w specjalności – maszyny i technologia do przeróbki plastycznej w zakładach przemysłu materiałów budowlanych, szklarskiego i ceramicznego,
 • doktor inżynier, mechanik, w zakresie technologii i organizacji produkcji przemysłowej. Uprawnienia poświadczone tytułem Europejskiego Inżyniera Produktywności (Euro. Industr. Engineer.).

a także o unikalnej specjalności, jaką posiada nasz rzeczoznawca:

 • ekspert diamentów i gemmolog, szósty na liście fachowy członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, fachowy członek Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu ekspertyzy diamentów, kamieni kolorowych, monet, złotnictwa, wykonujący operaty szacunkowe dotyczące wartości wyrobów jubilerskich.

Zapraszamy do zlecania ekspertyz. 

Specjalności rzeczoznawców branży spożywczej

 

Numer specjalności

Nazwa specjalności

1

2

I-10.1

Zagadnienia ogólnotechniczne

I-10.1.1.

Projektowanie zakładów przemysłu spożywczego

I-10.1.2.

Konstrukcja i projektowanie aparatury i urządzeń przemysłu spożywczego

I-10.1.3.

Eksploatacja maszyn i urządzeń oraz instalacje łącznie z automatyką i sterowaniem w przemyśle spożywczym

I-10.1.4.

Maszyny, urządzenia, aparaty oraz instalacje w zakresie wyceny i oceny ich przydatności w przemyśle spożywczym

I-10.1.5.

Urządzenia i instalacje elektryczne w przemyśle spożywczym

I-10.1.6.

Aparaty i instalacje chłodnicze w przemyśle spożywczym

I-10.1.7.

Gospodarka energetyczno – cieplna w przemyśle spożywczym

I-10.1.8.

Urządzenia sanitarne i gospodarka wodno – ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego

I-10.1.9.

Ochrona środowiska w zakładach przemysłu spożywczego

I-10.1.10.

Opakowania hurtowe i detaliczne w przemyśle spożywczym

I-10.1.11.

Inżynieria aparatury przemysłu spożywczego

I-10.1.12.

Transport i magazynowanie surowców, półproduktów i produktów w przemyśle spożywczym

I-10.1.13.

Obiekty i urządzenia w przemyśle cukrowniczym

I-10.2.

Technologia przemysłu spożywczego

I-10.2.1.

Przechowalnictwo płodów roślin okopowych

I-10.2.2.

Technologia i technika schładzania i zamrażania produktów spożywczych

I-10.2.3.

Technologia i technika przemysłu mięsnego

I-10.2.4.

Technologia i technika przemysłu przetwórstwa odpadów poubojowych w przemyśle mięsnym

I-10.2.5.

Technologia i technika przemysłu jajczarsko - drobiarskiego

I-10.2.6.

Technologia i technika przemysłu tłuszczowego

I-10.2.7.

Technologia i technika przemysłu zbożowo - młynarskiego

I-10.2.8.

Technologia i technika przemysłu piekarskiego i ciastkarskiego

I-10.2.9.

Technologia i technika przetwórstwa owocowo - warzywnego

I-10.2.10.

Technologia i technika przemysłu chłodniczego

I-10.2.11.

Technologia i technika przemysłu cukierniczego

I-10.2.12.

Technologia i technika produkcji cukru

I-10.2.13.

Technologia i technika wysłodków

I-10.2.14.

Technologia i technika przemysłu spirytusowego i drożdżowego

I-10.2.15.

Technologia i technika kwasów organicznych

I-10.2.16.

Technologia i technika przemysłu koncentratów spożywczych

I-10.2.17.

Technologia i technika przemysłu ziemniaczanego

I-10.2.18.

Technologia i technika przemysłu gorzelniczego i krochmalniczego

I-10.2.19.

Technologia i technika przemysłu piwowarsko - słodowniczego

I-10.2.20.

Technologia i technika przemysłu winiarskiego

I-10.2.21.

Technologia i technika przetwórstwa runa leśnego

I-10.2.22.

Technologia i technika przemysłu gastronomicznego

I-10.2.23.

Technologia i technika produkcji octu i musztardy

I-10.2.24.

Technologia i technika produkcji napojów bezalkoholowych

I-10.2.25.

Technologia i technika przemysłu wód mineralnych

I-10.2.26.

Technologia i technika przemysłu mleczarskiego

I-10.2.27.

Technologia i technika przemysłu paszowego

I-10.2.28.

Technologia i technika przemysłu zielarskiego

I-10.2.29.

Technologia i technika produkcji przemysłu tytoniowego

I-10.2.30.

Technologia i technika przemysłu rybnego

I-10.2.31.

Mikrobiologia przemysłu spożywczego, w tym cukrowniczego.

 

I-10.3.

 

 

Bioinżynieria i procesy biotechnologiczne w przemyśle spożywczym

I-10.4.

Towaroznawstwo i analizy jakościowe artykułów spożywczych

I-10.5.

Ekonomika i organizacja pracy

I-10.6.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia i higiena produkcji

I-10.7.

Normalizacja

I-10.8.

Informatyka i informacja

I-10.9.

Ochrona środowiska

I-10.10.

Ochrona przeciwpożarowa

I-10.11.

Badanie jakości

I-10.12.

Wynalazczość i racjonalizacja

I-10.13.

Gospodarka rolna, leśna i drzewnictwo

I-10.14.

Ocena ryzyka i szacowanie poniesionych strat

I-10.15.

Badanie rynku i opinii publicznej

I-10.16.

Rekultywacja i gospodarka odpadami