Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Teresa Dąbrowska
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Teresa Dąbrowska ukończyła w 1966 r. studia wyższe w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie uzyskując tytuł magistra inżyniera hodowli zwierząt. Po odbyciu rocznego stażu w państwowym gospodarstwie rolnym podjęła pracę w Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Warszawie. W latach 1974-1977 pracowała na stanowisku specjalisty w Wydziale Skupu Centrali Przemysłu Mięsnego w Warszawie, skąd w 1978 roku przeszła do pracy w Biurze Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia na stanowisko kierownika Działu Prezydialnego. Członek SITSpoż. od 1978 roku. W ZG SITSpoż. pracuje nadal aż do chwili obecnej. Jako kierownik Działu Prezydialnego, a następnie dyrektor Zespołu Statutowo-Organizacyjnego ZG podejmowała liczne inicjatywy i uzyskiwała duże osiągnięcia w takich dziedzinach jak: działania integrujące środowisko naukowo-techniczne; tworzenie i pomoc w działaniach jednostek branżowych Stowarzyszenia; organizacja Krajowych Zjazdów Delegatów SITSpoż.; organizacja międzynarodowych i ogólnokrajowych konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów, wyjazdów technicznych; promocja krajowych produktów spożywczych. Jest autorką wielu publikacji dotyczących działalności Stowarzyszenia we wszystkich czasopismach branżowych oraz współautorką wydawnictwa ?Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego 1946-1986?, a także jest jednym ze współautorów jubileuszowego wydawnictwa SITSpoż. ?50 lat Stowarzyszenia 1946-1996?. Za pracę zawodową i społeczną otrzymała m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Honorową Odznakę SITSpoż., Medal 50-lecia Stowarzyszenia i Medal Pamiątkowy Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Jej najwyższą godność - Członkostwo Honorowe.