Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Rada Krajowa
# Nazwa Pozycja Telefon Telefon komórkowy Faks
1 Stanisław Tyszkiewicz Przewodniczący 22 826 63 44 22 827 38 47
2 Władysław Kopczyński wiceprzewodniczący - przedstawiciel z Oddziału w Bielsku Białej
3 Teresa Dąbrowska przedstawicielka Konwentu Członków Honorowych
4 Elżbieta Polak przedstawicielka Oddziału w Łodzi
5 Jerzy Salwowski przedstawiciel Oddziału w Kielcach
6 Celina Nierodkiewicz przedstawicielka Oddziału w Katowicach
7 Kazimierz Czeszewski przedstawiciel Oddziału w Poznaniu