Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Lubomira Kozłowska
Kontakt

Informacje: Kol. dr inż. Lubomira Kozłowska ukończyła w 1956 roku studia wyższe na Politechnice Gdańskiej uzyskując tytuł inżyniera chemika w specjalizacji technologia tłuszczów, a w 1969 roku obroniła pracę doktorską przed Radą Wydziału Chemicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Gdyni na stanowisku kierownika zmiany w Dziale Ekstrakcji (1956-1961). Następnie (w 1961 r.) podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i była tam zatrudniona jako adiunkt aż do momentu przejścia na rentę rodzinną. Członek SITSpoż. od 1951 roku, przez wiele lat aktywnie pełniła liczne odpowiedzialne funkcje stowarzyszeniowe, była m.in. członkiem Zarządu i skarbnikiem OW w Gdańsku, przewodniczącą Koła przy OW, delegatem na Walne Zgromadzenie Delegatów OW, a od 1992 roku jest wiceprzewodniczącą Zarządu OW w Gdańsku. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż. i wieloma regionalnymi wyróżnieniami i odznaczeniami. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymała w 2004 roku.