Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Eugeniusz MACHAJ (1924 - 1996)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Eugeniusz Machaj był absolwentem Politechniki Łódzkiej i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Pracę rozpoczął w Łodzi, jako student, zaś jako dyplomant pracował w Ekspozyturze Przemysłu Mięsnego w Poznaniu, a potem jako kierownik przetwórni mięsa w Zakładach Mięsnych w Łodzi. Następnie pracował na odpowiedzialnych stanowiskach w wielu zakładach polskiego przemysłu mięsnego, m.in. w Szczecinie, Mławie, Warszawie, (Służewiec), Poznaniu (OPPMs) oraz Đ jako I Zastępca Dyrektora w Rawie Mazowieckiej. Był również zatrudniony w zakładach Szekszawa w Kombinacie Mięsnym na Węgrzech. Przez wiele lat (1974Đ1979) i po 1982 r. był również związany z Instytutem Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, zajmując się problematyką wdrożeń i pracując na stanowisku adiunkta. Członek Stowarzyszenia od 1950 r., rozpoczął działalność na terenie Zakładów Mięsnych w Łodzi i kontynuował ją w Szczecinie, Mławie, Rawie Mazowieckiej i Warszawie. W latach 1983Đ1986 był przewodniczącym Sekcji Przemysłu Mięsnego przy Zarządzie Głównym SITSpoż., jednocześnie działał w Oddziale Warszawskim. M.in. współorganizował Wojewódzkie Reprezentacje w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku i Siedlcach. Posiadał nieprzeciętne zdolności organizacyjne, przygotował wiele kursów i wyjazdów szkoleniowych w kraju i za granicą oraz konferencji, giełd i wystaw. Zgłosił i zrealizował wiele pomysłów racjonalizatorskich. Za działalność zawodową i społeczną odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1994 roku.