Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Mieczysław ŁUKASZEWICZ (1918 - 1993)
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Mieczysław Łukaszewicz, absolwent Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, podjął pracę zawodową w przemyśle mleczarskim, w którym przez wiele lat pełnił odpowiedzialne funkcje kierownicze, m.in. w zakresie rozwoju produkcji i postępu technicznego, energetyki i zaopatrzenia materiałowego. Od 1983 r. do czasu przejścia na emeryturę był dyrektorem Biura Technologii i Zaopatrzenia Materiałowego Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Dzięki dużej wiedzy i fachowości oraz wybitnym zdolnościom organizacyjnym zdobył duży autorytet w środowisku inżynierów i techników spółdzielczości mleczarskiej. Przyczynił się m.in. do unowocześnienia przetwórstwa mleka, uszlachetnienia wyrobów mleczarskich, wprowadzenia ciągłych metod produkcji masła i napojów mlecznych oraz mechanizacji produkcji kazeiny. Szczególną uwagę poświęcił rozwojowi produkcji biokoncentratów mleczarskich i procesom fermentacji w produkcji serów, twarogów i napojów mleczarskich. Autor i współautor kilku projektów wynalazczych i patentów wdrożonych do praktyki przemysłowej. Aktywny działacz SITSpoż. przez wiele lat (1972Đ1986) przewodniczący Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, przez cztery kadencje pełnił również funkcję członka Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia. Przyczynił się do wychowania wielu inżynierów i techników dla polskiego mleczarstwa, będących jednocześnie działaczami społecznymi, zachęconymi przez Niego do udziału w pracach SITSpoż. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.