Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Janina KUNICKA

Informacje: Kol. inż. Janina Kunicka ukończyła w 1957 roku studia wyższe na Wydziale Rolnym SGGW w Warszawie, uzyskując tytuł inżyniera w zakresie technologii mięsa. Całą swoją długoletnią pracę zawodową (1949-82) poświęciła przemysłowi mięsnemu, była zatrudniona w Centrali Przemysłu Mięsnego w Warszawie i zajmowała się normalizacją. Jej poważnym osiągnięciem zawodowym były opracowania normatywne. W szczególności jest Ona współautorką dwóch zbiorów dokumentacji technologiczno-normalizacyjnych. Brała aktywny udział w opracowywaniu szeregu nowych asortymentów przetworów mięsnych. Członek SITSpoż. od 1960 roku. Była związana z Oddziałem Warszawskim naszego Stowarzyszenia, gdzie pełniła liczne funkcje społeczne: była przewodniczącą Komisji Odczytowej, członkiem Zarządu Oddziału, sekretarzem Komisji Specjalizacji Zawodowej i członkiem Komisji Rewizyjnej. Za wyniki w pracy zawodowej i społecznej otrzymała m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą i Srebrną Odznakę NOT i Honorową Odznakę SITSpoż. W 1998 roku nasze Stowarzyszenia nadało Jej godność Członka Honorowego.